مدیریت منابع انسانی منابع انسانی یک باغ است و مدیر منابع انسانی یک باغبان

استراتژی منابع انسانی سازمان‌ دولتی در عمل 0

استراتژی منابع انسانی سازمان‌ دولتی در عمل

عصر حاضر، عصر سازمان‌هاست و عنصر اساسی و حیاتی سازمان‌ها سرمایه‌های آن به خصوص سرمایه انسانی است که در فرایندی که منابع انسانی نام دارد ساماندهی و به کار گرفته میشود. مهم است که...

استراتژی و گام های رسیدن به آن 0

استراتژی و گام های رسیدن به آن

استراتژی و گام‌های رسیدن به آن مقدمه امروزه اهمیت منابع انسانی در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. این منبع ارزشمند در عین حال که میتواند موفقیت یک شرکت را سبب شود، در خارج...

استراتژی و گام های رسیدن به آن 0

استراتژی و گام های رسیدن به آن

استراتژی و گام‌های رسیدن به آن مقدمه امروزه اهمیت منابع انسانی در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. این منبع ارزشمند در عین حال که میتواند موفقیت یک شرکت را سبب شود، در خارج...

انعطاف پذیری منابع انسانی 0

انعطاف پذیری منابع انسانی

انعطاف پذیری منابع انسانی   هدف : پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در بانکهای دولتی اجرا شده است . انعطاف پذیری منابع انسانی ، متغیر قابلیت سازمانی است که...

مدل رشد سازمانی 0

مدل رشد سازمانی لاری گرینر

مدلی از رشد سازمانی مشهورترین مدل رشد سازمانی در اوایل دهه ۱۹۷۰ به وسیله لاری گرینر ارائه شد . هر مرحله از تکامل یا رشـد ، بحـران مخصوص خود را ایجاد می کند ....

0

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمند دارند

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمندان دارند:  همه مثل همند . حقیقت یا افسانه ، هدف همه ما در ژرفنای درونمان این است که هفته ای هفت شبانه روز کار کنیم بدانسان که بی...

Goal Setting theory 0

تئوری (مدل) هدف گذاری Goal Setting theory

تئوری (مدل) هدف گذاری Goal Setting theory هدف میتواند برانگیزنده باشد و انرژی ها را متمرکز کند و از پراکندگی و هدر رفتن تلاشها و انرژی ها بکاهد. مدیرانی که در صدد هستند تا...

مدل monster 0

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان Monster یک سایت کاریابی کارمندیابی است که از طریق تلاش برای ایجاد بیشترین تناسب بین شغل و فرد، به سازمانها کمک می کند تا...