بایگانی‌ ماهانه: جولای 2022

انعطاف پذیری منابع انسانی 0

انعطاف پذیری منابع انسانی

انعطاف پذیری منابع انسانی   هدف : پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در بانکهای دولتی اجرا شده است . انعطاف پذیری منابع انسانی ، متغیر قابلیت سازمانی است که...

مدل رشد سازمانی 0

مدل رشد سازمانی لاری گرینر

مدلی از رشد سازمانی مشهورترین مدل رشد سازمانی در اوایل دهه ۱۹۷۰ به وسیله لاری گرینر ارائه شد . هر مرحله از تکامل یا رشـد ، بحـران مخصوص خود را ایجاد می کند ....

0

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمند دارند

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمندان دارند:  همه مثل همند . حقیقت یا افسانه ، هدف همه ما در ژرفنای درونمان این است که هفته ای هفت شبانه روز کار کنیم بدانسان که بی...