بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2022

مدل monster 0

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان

مدل monster برای افزایش دلبستگی و چسبندگی کارکنان به سازمان Monster یک سایت کاریابی کارمندیابی است که از طریق تلاش برای ایجاد بیشترین تناسب بین شغل و فرد، به سازمانها کمک می کند تا...

گالوپ 0

مدل موسسه « گالوپ »

مدل موسسه « گالوپ » در مدل ارائه شده توسط موسسه گالوپ روی ۴ عامل اصلی سازمانی تاکید شده است : ‏ اول : روشن بودن ، منطقی بودن و متناسب بودن انتظارات متقابل...