برچسب: Shrm

0

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) مدیریت استراتژیک منابع انسانی فرآیند پیوند عملکرد منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان به منظور بهبود عملکرد است. جذب و نگه داشتن کارمندان با استعداد و ماهر یکی از...

۷ مرحله برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی 0

۷ مرحله برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی

۷ مرحله برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی کیتی ساوایر ،۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ جدول محتوا درک کاملی از اهداف شرکت خود داشته باشید توانایی HR خود را ارزیابی کنید با توجه به اهداف خود ،...