مدل شش کلاه یک تکنیک خلاقیت و تفکر است

مدل شش کلاه یک تکنیک خلاقیت و تفکر است که توسط ادوارد دوبونو، یک متخصص در زمینه تفکر خلاق و تفکر جانبی، ابداع شده است. این تکنیک به شما کمک می‌کند که از طریق...