ساده سازی شغل: ۵ روش برتر

ساده‌سازی شغل که به آن ساده‌سازی کار نیز گفته می‌شود، یک عامل طراحی شغل است. در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به ساده‌سازی کار خواهیم داشت، تعریفی ارائه می‌کنیم و تعدادی از بهترین روش‌ها را در مورد نحوه انجام آن به خوبی فهرست می‌کنیم.   job-simplification