چرخه آموزش

۱- تعیین نیازهای آموزشی: نیزا های آموزشی ما حصل تجزیه و تحلیل شغل بوده و از شکاف بین عملکرد  مطلوب و عملکرد موجود استخراج می شود
۲- طراحی و برنامه ریزی آموزشی: برای رفع نیازهای آموزشی طراحی می شود و خروجی به قسمت بعد می رود
۳- اجرای طرح آموزشی: بر مبنای برنامه های از پیش تعیین شده تحت آموزش و فراگیری دانش، مهارت و توانایی قرار می دهد.
۴- ارزشیابی نتایج آموزش: ارزشیابی آخرین مرحله نیست بلکه کل فرایند را در همه مواقع در بر میگرد

#SHRM #iso10015  #آموزش

#hrm #hr #human_resourses
#مدیریت_استراتژیک_منابع_انسانی
#تحلیل_مشاغل
#آموزش
‏#منابع_انسانی
‏#دکتر_قلیپور
‏#دکتر_اباصلت_خراسانی

‏ ‏ ‏https://hr-garden.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *