دسته: مدیریت ریسک

مدیریت ریسک منابع انسانی: راهنمای کاربردی  0

مدیریت ریسک منابع انسانی: راهنمای کاربردی 

پیمایش در دنیای کار به طور فزاینده ای چالش برانگیز می شود و ریسک های منابع انسانی زیادی وجود دارد که سازمان ها برای سازگاری و پیشرفت باید با آنها مقابله کنند. بیایید به همه آنچه در مورد مدیریت ریسک منابع انسانی نیاز دارید بپردازیم

نقشه ارزیابی ریسک استعداد 0

نقشه ارزیابی ریسک استعداد

نقشه ارزیابی ریسک استعداد محتوای این عکس شامل یک نمونه از “نقشه ارزیابی ریسک استعداد” از “گارتنر برای منابع انسانی” است. این نقشه به بخش‌های مختلف بر اساس “شدت تأثیر” (کم، متوسط، زیاد) “احتمال...

0

تحلیل ریسک های منابع انسانی

تحلیل ریسک های منابع انسانی چکیده علی رغم توجه فزاینده به حوزه تحقیقاتی منابع انسانی با عنوان سرمایه های مولد ارزش، مدیریت ریسک های مرتبط با آن به طور نظام مند بررسی نشده است....

0

مدیریت ریسک و کنترل – خدمات کارمندان HR

☰ مدیریت ریسک و کنترل – خدمات کارمندان HR مایکل دیکل | 01/01/2010 هر عملیاتی که دارای تأثیر مواد بر گزارشگری مالی و الزامات پیروی از مقررات باشد ، باید عوامل خطر قابل توجهی را مدیریت...

0

مدیریت ریسک منابع انسانی: افراد حاکم بر خطرات برای بهبود عملکرد

مدیریت ریسک منابع انسانی: افراد حاکم بر خطرات برای بهبود عملکرد در این مقاله نظر … دسترسی آزاد • مقدمه • روش شناسی • رشد در زمینه مدیریت ریسک • مدیریت ریسک چیست؟ •...

نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک (در کشاورزی) 0

نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک (در کشاورزی)

نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسک مقدمه منابع انسانی در مدیریت ریسک دو نقش دارند. اول ، مردم منبع خطر هستند ، به عنوان مثال ، کمبود کارمندان ، افرادی که کارهای شلخته...