مزایای مدیریتی ۷ – ۴

مزایای مدیریتی

 اصلی ترین مزایای مدیریتی شامل ترکیبی از برنامه های جبران خدمات معوق نامحدود ، مزایای تکمیلی مدیریتی و بیمه از کار افتادگی و پرداخت اضافه بر حقوق مدیریتی است. 

هریک از موارد مذکور، نقشی در شکل دهی کل بسته جبران خدمات مدیران ارشد شرکت ایفا می کنند(۲۲۳ :۲۰۰۲ ,Chingos).

 برنامه های جبران خدمات معوق نامحدود:

 این برنامه ها را میتوان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

– برنامه های تکمیلی بازنشستگی مدیران ارشد،

که طی آن یک سری مزایای بازنشستگی اضافه بر معمول به مدیران ارایه می کند. نوع برنامه بازنشستگی می تواند به شکل مزایای معین یا برنامه حمایتی معین باشد. برنامه های مزایای معین، سطح مشخصی از درآمد بازنشستگی را بر اساس پرداخت کارکنان با سال های خدمت آنان و یا هر دوی آنها ارائه می کند. در برنامه های حمایتی معین، حمایت از افراد به شکل پرداخت مقداری مشخص با درصدی از جبران خدمات تعیین می شود. 

برنامه های معوق انتخابی

 که مبتنی بر امکان به تعویق انداختن حقوق پایه یا پرداخت های انگیزشی یا هر دو هستند. در طرح های معوق، سهم هریک از کارکنان از سود به ودیعه نگه داشته می شود تا در آینده، معمولا زمانی که کارکنان به واسطه بازنشستگی یا ترک خدمت از سازمان خارج می شوند، میان آنان توزیع شود. 

بیمه تکمیلی مدیریتی، 

بیشتر برنامه های بیمه کارکنان، شامل بیمه عمر، بیمه از کارافتادگی و بیمه درمانی هستند که همه کارکنان می توانند از آنها بهره مند شوند. اما برخی سازمانها به دلیل محدودیت هایی که دارند مزایای تکمیلی را تنها در اختیار مدیران ارشد قرار می دهند.

مهم ترین انواع برنامه های بیمه تکمیلی عبارت اند از:

– بیمه عمر برای مدیران ارشد که مزایایی مازاد بر بیمه عمر سایر کارکنان فراهم می کند. 

– مزایای بلند مدت مرتبط با از کار افتادگی مدیران ارشد که با مزایای کارکنان عادی متفاوت است. 

– برنامه های بازپرداخت تکمیلی خدمات درمانی که گزینه های بهتری از نظر خدمات درمانی و هزینه های درمان در اختیار مدیران ارشد قرار میدهد. 

مزایایی ویژه مدیران ارشد.

 برخی از سازمان ها مزایایی اضافه بر حقوق کارکنان ارائه می کنند، اما مزایای مدیران ارشد خیلی فراتر از مزایای مذکور است. مهمترین مزایای ویژه مدیران ارشد شامل موارد زیر است:

– خودرو سازمانی (خودرو خدمت) همراه یا بدون راننده – مشاوره مالی – آزمایش های پزشکی ویژه – رایانه های همراه (لپ تاب) 

منبع: مدیریت منابع انسانی پیشرفته: سیستم حقوق و مزایا – دکتر قلی پور – دکتر آغاز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *