شایستگی تصمیم گیری

به نام خدا

فهرست

تصمیم گیری.. ۱

تعریف.. ۱

اقدامات کلیدی.. ۱

نمونه فعالیتهای شغلی.. ۱

توضیح: ۲

تصمیم گیری

تعریف

شناسایی و درک موضوعات ، مشکلات و فرصتها؛ مقایسه داده های منابع مختلف برای نتیجه گیری؛ استفاده کردن روشهای مؤثر برای انتخاب یک دوره اقدام یا توسعه راه حل های مناسب؛ اقدام متناسب با وضع موجود ، محدودیت ها و پیامدهای احتمالی.

اقدامات کلیدی

* مسائل ، مشکلات و فرصت ها را مشخص می کند – مسائل ، مشکلات و فرصتها را تشخیص داده و تعیین می کند که آیا اقدام لازم است.

— * اطلاعات را جمع آوری می کند – نیاز به جمع آوری و جمع آوری اطلاعات را برای درک بهتر مسائل ، مشکلات و فرصت ها مشخص می کند.

* اطلاعات را تفسیر می کند – اطلاعات را از منابع مختلف ادغام می کند. روندها ، انجمنها و روابط علت و معلولی را تشخیص می دهد.

* گزینه های دیگری ایجاد می کند — گزینه های مربوطه را برای رفع مشکلات / فرصت ها و دستیابی به نتایج مطلوب ایجاد می کند.

* اقدام مناسب را انتخاب می کند — معیارهای تصمیم گیری واضح را تدوین می کند. گزینه ها را با در نظر گرفتن ارزیابی می کند. گزینه ای مؤثر را انتخاب می کند.

* متعهد به اقدام است – در یک زمان معقول تصمیم گیری می کند.

* دیگران را درگیر می کند —شامل سایر افراد در فرآیند تصمیم گیری به عنوان ضمانت لازم برای به دست آوردن اطلاعات خوب و مناسب ترین تصمیم گیری

نمونه فعالیتهای شغلی

 • محصولات ، مواد ، فروشندگان یا مشاوران جدید را انتخاب کنید.
 • درباره شکایات مشتریان تصمیم گیری کنید.
 • مدیر / سرپرست / سرپرست تیم را از موضوعات یا مشکلات مهم را مطلع کنید.
 • اطلاع  به مدیر / سرپرست / رهبر تیم یا افراد دیگر در سازمان تصمیم گیری.
 • عواقب تصمیمات را پیش بینی کنید.
 • برای حل مشکلات یا موقعیت ها اقدام به ایجاد راه حل های جایگزین کنید.
 • چندین عامل را در هنگام تصمیم گیری نظر بگیرید (به عنوان مثال ، نیازهای مشتری ، امکان سنجی ، موعد مقرر ، هزینه ، و غیره) .
 • ü      تأثیر تصمیمات را در سایر بخش ها یا مناطق در نظر بگیرید.
 • ü      تغییر در سیاست ها ، فرایندها ، رویه ها یا عملیات ها را توصیه کنید.
 • قبل از استفاده از راه حل ، علت واقعی یک مسئله / مشکل را تعیین کنید.
 • ü      برای درک مشکلات ، روندها یا فرصت ها ، از چندین منبع، اطلاعات جمع آوری کنید.
 • ü      اطلاعات مالی را از منابعی مانند ترازنامه ، صورتهای سود و زیان و غیره تفسیر کنید.

توضیح:

این صلاحیت را می توان به دو بخش تقسیم کرد:  تحلیل و قضاوت (یا ارزیابی مسئله و حل مسئله).

تجزیه و تحلیل (ارزیابی مسئله) شامل سه اقدام اصلی تصمیم گیری است. قضاوت (راه حل مسئله) چهار اقدام اساسی آخر را شامل می شود.

تصمیم گیری می تواند با مهارت ، دانش فنی و حرفه ای و مهارت در برخی از مشاغل حرفه ای و فنی، بسیار مرتبط باشد.

ارزیابی کیفیت مهارتهای تصمیم گیری شخص می تواند دشوار باشد ، مگر اینکه ارزیابی کننده سابقه کار در این زمینه را داشته باشد مخصوصاً برای کارها و موقعیت های پیچیده فنی.

تعامل با دیگران در محل کار مستلزم تصمیم گیری های کوچک است ، اما تعداد کمی از این داوری های بین فردی نمونه های خوبی برای تصمیم گیری است.

تصمیم گیری فقط باید برای طبقه بندی یک فرآیند پیچیده در تصمیم گیری استفاده شود.

به عنوان مثال ، ممکن است شخصی بگوید ، “او با درخواست گروه برای رای دادن، از قضاوت بد استفاده کرد.” این تصمیم گیری نیست. این رفتاری است که در صلاحیت رهبری طبقه بندی می شود.

Harvard University Competency Dictionary

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *