گسترش شغل ، مزایا و معایت

بدون شک گسترش شغل یکی از شناخته شده ترین راه ها برای گسترش تنوع در یک شغل است. در این مقاله توضیح خواهیم داد که گسترش شغل چیست، مزایا و معایب آن را مرور می کنیم و با چند نمونه از گسترش شغل در عصر دیجیتال که ارتباط آن را در دنیای پویای امروز نشان می دهد، پایان می دهیم.