نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

عنوان مقاله: نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی مولف/مترجم: مجیدرضا عبداله پور موضوع: مدیریت منابع انسانی / فناوری اطلاعات IT سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۰ وضعیت: تمام متن منبع: ارسال شده توسط مخاطب...