مدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان

مدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان مهارتی حیاتی برای موفقیت در هر زمینه‌ای از زندگی است، چه در محل کار، در خانه یا در روابط شخصی. مدل توماس-کیلمان یکی از شناخته‌شده‌ترین چارچوب‌ها برای درک و مدیریت تعارض است.