مدل ارتباطی چیست؟ (با نحوه عملکرد آن)

مدل ارتباطی چیست؟ (با نحوه عملکرد آن)

مدل‌های ارتباطی چارچوبی را برای دست اندرکاران توسعه-ارتباط ایجاد می‌کنند تا ایده‌هایی برای ارسال پیام مؤثر به یک مخاطب خاص بسازند. این متخصصان دائماً در حال توسعه راه‌هایی برای برقراری ارتباط از طرف سازمان‌های غیردولتی و خصوصی هستند به گونه‌ای که جوامع را برای تغییر اجتماعی توانمند و بسیج می‌کند. درک مفهوم هر مدل، شاغلین در این زمینه را قادر می‌سازد تا ارتباطات بهتری داشته باشند. در این مقاله، مدل ارتباطی چیست، عناصر فرآیند ارتباط، از جمله نحوه عملکرد آن و انواع مختلف مدل‌های ارتباطی را مورد بحث قرار می‌دهیم.