تجزیه و تحلیل شکاف مهارت ها: همه آنچه که باید بدانید همراه با قالب مناسب

تجزیه و تحلیل شکاف مهارت ها

از آنجایی که شرکت ها نیاز به سرعت رو به رشدی را برای بازآفرینی و ارتقای مهارت افراد خود تجربه می کنند، تجزیه و تحلیل شکاف مهارتی ابزاری است که به طور فزاینده ای مرتبط است. نظرسنجی اخیر Wiley به افزایش قابل توجهی در درصد متخصصان منابع انسانی و مدیران استخدامی اشاره کرد که می گویند با شکاف مهارتی مواجه هستند. در سال گذشته از ۵۵ درصد به ۶۹ درصد رسیده است. 

در این مقاله، توضیح خواهیم داد که تجزیه و تحلیل شکاف مهارت چیست و چرا یک ابزار مفید است، و یک رویکرد سه مرحله ای برای انجام تجزیه و تحلیل شکاف مهارت ها را به اشتراک می گذاریم. همچنین می توانید قالب رایگان تجزیه و تحلیل شکاف مهارت ها را در اکسل دانلود کنید!