کارفرمایان چقدر برای یادگیری سرمایه گذاری می کنند ؟ 

امروزه سازمان ها با طیف وسیعی از چالش های توسعه کارکنان روبرو هستند که تنها در حال رشد هستند. بسیاری از مهارت‌ها در مواجهه با فناوری‌های نوظهور به سرعت منسوخ می‌شوند، در حالی که کارفرمایان نیز در تلاش هستند تا کاستی‌های متعدد مهارت‌های فنی و همچنین مهارت‌های نرم را برطرف کنند.