برچسب: بازخورد سازنده

پنج دلیل برای اهمیت بازخورد 0

پنج دلیل برای اهمیت بازخورد

بازخورد نقشی حیاتی در رشد و پیشرفت ایفا می‌کند. در اینجا، به بررسی عمیق‌تر ۵ دلیل ذکر شده در آن پاسخ می‌پردازیم و با ارائه مثال‌ها و توضیحات بیشتر، اهمیت بازخورد را روشن‌تر می‌کنیم:

0

بازخورد کارکنان چیست ؟

دادن و دریافت بازخورد کارکنان می تواند ترسناک باشد – به خصوص اگر منفی باشد. اما یادگیری دادن (و دریافت) بازخورد سازنده یک مهارت ضروری در ابزار مدیر است. و برای درگیر کردن کارکنان، ایجاد انگیزه در عملکرد کارکنان و پیشبرد سازمان شما به سمت جلو، کلیدی است .

بازخورد کارکنان چیست؟