دسته: مدل

مدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان 0

مدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان

مدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان مهارتی حیاتی برای موفقیت در هر زمینه‌ای از زندگی است، چه در محل کار، در خانه یا در روابط شخصی. مدل توماس-کیلمان یکی از شناخته‌شده‌ترین چارچوب‌ها برای درک و مدیریت تعارض است.

مدل های منابع انسانی 0

۸ مدل منابع انسانی که هر متخصص منابع انسانی باید در سال ۲۰۲۴ بداند

منابع انسانی باید به خوبی عمل کند تا ارزش واقعی برای یک سازمان ایجاد کند. یک ساختار سنجیده، منابع انسانی را در موقعیت بهتری برای ارائه خدمات موثر و ایجاد تأثیر قرار می دهد. مدل های منابع انسانی به تعریف و توضیح نقش منابع انسانی در کسب و کار کمک می کنند. هنگامی که متخصصان منابع انسانی نحوه عملکرد مدل‌های منابع انسانی را درک می‌کنند و با فلسفه‌های برخی از چارچوب‌های پرکاربرد آشنا هستند، می‌توانند فعالیت های منابع انسانی خود را برای موفقیت راه‌اندازی کنند.