نقشه سفر کارکنان (نکاتی برای ساده‌تر و موفقیت‌آمیزتر کردن )

اگر با نقشه‌ سفر مشتری آشنا هستید، پس ممکن است درباره نقشه‌ سفر کارکنان (EJM) بیشتر از آنچه فکر می‌کنید بدانید. نقشه سفر کارکنان از همان مفاهیم و بهترین شیوه‌های نقشه‌ سفر مشتری استفاده می‌کند تا به شما کمک کند:تجربه کارمند خود را بهتر درک کنید