دسته: طراحی شغل

ساده سازی شغل 0

ساده سازی شغل: ۵ روش برتر

ساده‌سازی شغل که به آن ساده‌سازی کار نیز گفته می‌شود، یک عامل طراحی شغل است. در این مقاله، نگاهی دقیق‌تر به ساده‌سازی کار خواهیم داشت، تعریفی ارائه می‌کنیم و تعدادی از بهترین روش‌ها را در مورد نحوه انجام آن به خوبی فهرست می‌کنیم.   job-simplification

گسترش شغل 0

گسترش شغل ، مزایا و معایت

بدون شک گسترش شغل یکی از شناخته شده ترین راه ها برای گسترش تنوع در یک شغل است. در این مقاله توضیح خواهیم داد که گسترش شغل چیست، مزایا و معایب آن را مرور می کنیم و با چند نمونه از گسترش شغل در عصر دیجیتال که ارتباط آن را در دنیای پویای امروز نشان می دهد، پایان می دهیم.

چرخش شغلی 0

چرخش شغل: راهنمای کامل

چرخش شغل: راهنمای کامل

چرخش شغلی تکنیکی است که برای افزایش یادگیری و انگیزه کارکنان استفاده می شود. در این مقاله توضیح خواهیم داد که چرخش شغلی چیست و مزایا و معایب آن را فهرست می کنیم

0

طراحی مجدد شغل: راهنمای عملی برای طراحی مجدد مشاغل و نقش ها

دنیا تغییر می کند و شغل ها نیز در کنار آن تغییر می کنند. طراحی مجدد شغل یکی از ابزارهای مجموعه ابزار توسعه سازمانی است . هنگامی که به خوبی اعمال شود، می تواند به ایجاد شغلی کمک کند که با نیازهای کسب و کار و محیط بیرونی هماهنگ باشد و در عین حال با مهارت ها و قابلیت های کارمند همخوانی داشته باشد. 

طراحی شغل 0

طراحی شغل

طراحی شغل هرگز به این اندازه مورد توجه نبوده است. مشاغل سریعتر از همیشه در حال تغییر هستند و هر روز مشاغل جدیدی ابداع می شوند. در این مقاله اصول اولیه طراحی شغل را توضیح خواهیم داد و اینکه چگونه می تواند منجر به مشاغلی شود که در عین ایجاد انگیزه و سرگرمی برای کارمند به ارزش سازمان می افزایند. ما همچنین یک چارچوب اثبات شده و مبتنی بر علم ارائه می دهیم که به طراحی مشاغل بهتر کمک می کند.