img img img img

نمونه کار work sample

نمونه کار work sample

نمونه کار work sample

  شرح


  “نمونه کار” روشی برای آزمایش توانایی با دادن نمونه ای از کارهای معمولی برای انجام و ارزیابی عملکرد آنها است.

  نمونه کار ممکن است به عنوان سؤال کوتاه در امتداد “آنچه شما در این وضعیت انجام می دهید” یا سناریوهای پیچیده تر برای تجزیه و تحلیل ظاهر می شود. در طبیعی ترین حالت ، نامزد در یک کار واقعی قرار می گیرد که ممکن است مدتی را صرف انجام کارهای واقعی کند. با این حال ، وضعیت عادی این است که شخص در شرایطی که کاندیدای اوضاع واقع بینانه ای را انجام می دهد ، نقش ایفا کند یا از زندگی واقعی برخوردار شود.

این یک الگوی قابل تکرار ایجاد می کند که به موجب آن می توان چندین نامزد را نیز با همان آزمون و از همین رو راحت تر مقایسه کرد.

  آزمونهای دانش شغلی


  آزمونهای دانش شغلی برای تعیین دانش فعلی از قبیل آزمون دانش در مورد کد بزرگراه، بر ابعاد یا محتوای خاص تمرکز دارند.

  آزمونهای دانش مانند این ممکن است به صورت رایانه ای انجام شود این امکان را می دهد که آنها را در هر زمان و حتی در هر مکانی انجام دهید.

این همچنین باعث کاهش هزینه های مدیریت می شود و می تواند مسائل امنیتی را کاهش دهد. (مانند از بین رفتن اوراق امتحان).

  Proctoring روشی است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد و موجب آن سوالات و سکانس ها بطور منظم برای کاهش تقلب در کپی تغییر می یابد.

  آزمون های دانش شغلی در زمینه های حرفه ای مانند پزشکی و معماری در حال افزایش است.

  تست های عملکرد دستی


  از تست های عملکرد دست استفاده می شود تا افراد از نظر توانایی های جسمی افراد را آزمایش کنند. به عنوان مثال ، یک تست روانی – حرکتی ، که با تمرینات مهارت چربی دستی مشخص می شود.

  آزمون های داوری وضعیت


  در آزمون های داوری موقعیتی ، از افراد سؤال می شود که چگونه در یک شرایط معین عمل می کنند. این ممکن است با یک انتخاب چندگانه انجام شود تا بتوانید علامت گذاری خودکار را فعال کنید.

این می تواند در بسیاری از مشاغل مختلف ، به عنوان مثال رهبری و تدریس استفاده شود.

  این آزمونها دانش شغلی و توانایی نامزد را برای استفاده از این دانش در موقعیت های خاص ، ارزیابی می کنند (مثلاً در مصاحبه های موقعیتی). آنها می توانند برای ارزیابی توانایی و مهارت و مهارت و همچنین دانش فعلی استفاده شوند و می توانند در استخدام افراد بدون تجربه قبلی مفید باشند.

  توسعه


  نمونه کار ، مانند سایر روش های انتخاب ، اغلب با تجزیه و تحلیل شغلی از مجریان خوب شروع می شود.

  این شغل به طور معمول به مؤلفه های اصلی رفتاری تقسیم می شود ، که از آن استفاده می شود تا یک لیست چک رفتارهای مطلوب ایجاد شود.

  از این رو ، ممکن است سناریوها و مطالعات موردی ایجاد شود.

  بحث


  نمونه های کار به طور معمول برای آزمایش مهارت فعلی استفاده می شود. همچنین می تواند برای تست توانایی یادگیری مهارت های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

این فرضیه مبتنی بر فرض ثبات رفتاری است ، جایی که فرض می شود نحوه عملکرد فرد در یک وضعیت شبیه سازی شده همان کاری باشد که ممکن است بر روی شغل عمل کند.

  این برای کاهش تعصب توسط ارزیاب ها مفید است و از طرف استخدام کنندگان و نامزدها نیز منصفانه و معتبر تلقی می شود ، زیرا همه داوطلبان با یک روش برخورد می شوند ، از جمله زمان زمان برای پاسخ دادن (اگرچه این ممکن است شانس نویسندگان کند را کاهش دهد یا متفکران بازتاب).

این عوامل شناختی غیر شغلی را از بین می برد و به وضوح به شغل مورد نظر مربوط می شود.

  روایی پیش بینی بالایی دارد .۳۷٫ به .۵۴ و به گردش مالی کمتر کارکنان منجر می شود.

  نقد نمونه کار شامل این است که آنها از نظر تئوریک و مرتبط با دیدگاه تجربی و غربی از فرد و کار هستند (Searle، ۲۰۰۳). نمونه های کار باید با دقت طراحی شوند تا موارد خاص را آزمایش کنند.

آنها مشکلاتی را به وجود می آورند که توجه بیشتری به اعتبار صورت شود تا اعتبار محتوا و همچنین می تواند فاکتورهای کوچک اما مهم (مانند بینایی رنگ برای مهندسین) را از دست ندهد.

  در هر نگرانی از انصاف ، نمونه های کار از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند زیرا اعتبار نامزدی بالاتری دارند و همچنین نسبت به نامزدهای غیر سنتی اعتبار بیشتری دارند (Lievens and Klimosky، ۲۰۰۱).

دیدگاهتان را بنویسید