لیست مسئولیت های منابع انسانی مدیران پروژه:


لیست مسئولیت های منابع انسانی مدیران پروژه:

منابع مورد نیاز پروژه را تعیین کنید

برای منابع بهینه در دسترس با مدیران منابع مذاکره کنید

دایرکتوری تیم پروژه ایجاد کنید

توضیحات شغلی پروژه را برای اعضای تیم و سایر ذینفعان ایجاد کنید

اطمینان حاصل کنید که تمام نقش ها و مسئولیت ها به وضوح در پروژه تعیین شده اند

اعضای تیم را برای آموزش های مربوط به کارشان در مورد پروژه ، درک کنید و از آموزش آنها اطمینان حاصل کنید

گزارش عملکرد اعضای تیم را در سوابق کاری رسمی شرکت خود وارد کنید

برای اعضای تیم و کارفرمایانشان نامه های تقدیرنامه ارسال کنید

اطمینان حاصل کنید که از نیاز اعضای تیم مراقبت می شود

ایجاد سیستم شناسایی و پاداش

تدوین برنامه منابع انسانی:

یکی از نتایج برنامه توسعه منابع انسانی تعریف نقش ها و مسئولیت های اعضای تیم است. فرایند توسعه برنامه منابع انسانی شامل موارد زیر است:

عوامل محیطی سازمانی:

مدیر پروژه باید سازمانهای درگیر در پروژه را شناسایی کند ، وجود دستور کارهای پنهان ، قراردادهایی در دسترس است ، از جمله دیگر آموزشهایی است که برای اعضای تیم پروژه در دسترس است.

دارایی های فرآیند سازمانی:

داراییهای فرآیند سازمانی مانند فرآیندها ، رویه ها ، اطلاعات تاریخی به طور مؤثری در روند توسعه برنامه منابع انسانی بکار می روند.

نمودارهای سازمان و توضیحات موقعیت:

روش های مختلفی برای ضبط و ارتباط نقش ها و مسئولیت ها از جمله ماتریس واگذاری مسئولیت ، ساختارهای تجزیه سازمان ، ساختارهای تجزیه منابع ، توصیف موقعیت وجود دارد. علاوه بر این ، هر نقش و مسئولیت مورد انتظار اعضای تیم باید به طور واضح مشخص شود ، علاوه بر فعالیت های پروژه ، انتظار می رود که اعضای تیم نیز انجام دهند.

ساختار تجزیه منابع:

ساختار تجزیه منابع کار را بر اساس انواع منابع تجزیه می کند.

توضیحات موقعیت:

توضیحات موقعیت مانند توضیحات شغلی است اما فقط برای کارهای پروژه ایجاد شده است. آنها معمولاً در قالب متن مستند شده اند.

برنامه منابع انسانی:

برنامه منابع انسانی خروجی برنامه توسعه منابع انسانی است. برنامه ریزی منابع انسانی به برنامه ای برای اضافه شدن ، مدیریت ، کنترل و آزاد شدن اعضای تیم نیاز دارد. برنامه منابع انسانی شامل موارد زیر است:

نقش ها و مسئولیت ها

نمودارهای سازمان پروژه

برنامه مدیریت کارکنان
https://www.greycampus.com/opencampus/certified-associate-in-project-management/human-resource-responsibilities-for-project-managers

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *