درباره ما

با سلام

من کارشناسی ارشد منابع انسانی هستم از دانشگاه آزاد تهران شمال و همچنین در دوره منابع انسانی یک ساله دکتر قلی پور در دانشگاه تهران هم شرکت کرده ام.

در کل زندگی ام تحت تاثیر دو استاد بوده ام که اولی که نقش مهمی در آشنایی و علاقه من در رشته منابع انسانی داشت که به دلایلی از ذکر نام ایشان معذور هستم. و استاد دوم دکتر قلی پور بوده اند که در مطالب این سایت از اسلاید ها و درس های ایشان استفاده کرده ام.

استاد اولم برای راحتی یادگیری منابع انسانی را به چهار بخش جذب و آموزش و نگه داشت و به کارگماری تقسیم کرده و به اصطلاح خودشان «جناب» منابع انسانی را ایجاد کردند که من هم در این سایت برای دسته بندی مطالب از همین الگو استفاده کردم.

این یک سایت علمی در مورد منابع انسانی است که سعی شده است مطالب مرتبط و پایه ای در مورد منابع انسانی در آن توضیح داده شود.

برای افرادی که قصد آشنایی با این رشته را دارند مطالب تقسیم بندی شده است.

شیوه کار اینگونه است که مطالب این سایت در چهار گروه اصلی تدوین شده است:

  • جذب
  • آموزش و ارتقاء
  • نگهداری
  • به کارگماری

و سپس مطالب دیگر در این ذیل هر کدام از این چهار گروه مطرح شده است.