img img img img

دسته: مدیریت استعداد

نقشه ارزیابی ریسک استعداد

نقشه ارزیابی ریسک استعداد محتوای این عکس شامل یک نمونه از “نقشه ارزیابی ریسک استعداد” از “گارتنر برای منابع انسانی” است. این نقشه به بخش‌های مختلف بر اساس “شدت تأثیر” (کم، متوسط، زیاد) “احتمال وقوع” (کم، متوسط، زیاد) تقسیم شده است. :   سبز: کم اهمیت – تهدیدآمیز است اما با پاسخگویی می‌توان آن را […]

تعریف و مبانی مدیریت استعدادها

<span;>تعریف و مبانی مدیریت استعدادها <span;>در سازمان های پیشرو جهان ، مدیریت جانشین پروری از طریق فرایندی انجام می پذیرد که مدیریت استعدادها نام دارد . <span;>از طریق این فرایند ، استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی در سال های آینده شناسایی شده و از طریق برنامه های متنوع آموزشی و پرورشی […]

طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال پنجم، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۹۷، ۲۸-۱ Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources Vol.5, No 19, 2019, 1-28 طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری الهویردی حبیب پور آرین قلی پور ۲ غلامرضا معمارزاده طهران چکیده سازمان های موفق دنیا در راستای حفظ سرمایه انسانی شایسته […]

مدیریت استعدادهای جدید

 مدیریت استعدادهای جدید توسط JOSHBERSIN · 11 مه ۲۰۱۰ مفهوم “مدیریت یکپارچه استعداد” حدود پنج سال پیش رایج شد – و از آن زمان سازمان ها از این عبارت برای توصیف یک رویکرد یکپارچه برای استخدام ، توسعه ، مدیریت عملکرد ، جبران خسارت ، برنامه ریزی و یادگیری استفاده کرده اند. هدف در اینجا تنها کارآیی بیشتر منابع […]

اکتساب استعداد در مقابل مدیریت استعداد

اکتساب استعداد در مقابل مدیریت استعداد اصطلاحات مدیریت منابع انسانی ، استعدادهای درخشان و مدیریت استعدادها ، با وجود عملکردهای مختلف ، اغلب به صورت متقابل مورد استفاده قرار می گیرند. راهنمای ما به شما کمک می کند تا بین این نقش های HR تمایز قایل شوید و یاد بگیرید که چگونه آنها برای جذب […]

مدیریت استعداد

مدیریت استعداد تعریف: مدیریت استعداد ، فرآیند سیستماتیک برای شناسایی جای خالی ، استخدام شخص مناسب ، توسعه مهارت و مهارت فرد برای مطابقت با موقعیت و حفظ وی برای دستیابی به اهداف تجاری بلند مدت است.   مدل فرآیند مدیریت استعداد برنامه ریزی: برنامه ریزی گام اولیه در فرآیند مدیریت استعداد است. این موارد […]

پنج اشتباه در کسب استعدادها که داده ها در آن به شما کمک می‌کنند

پنج اشتباه در کسب استعدادها که داده ها در آن به شما کمک می‌کنند  کسب استعداد نقش اساسی در موفقیت سازمانها دارد.  با این حال ، پیدا کردن و نگه داشتن افراد مناسب برای تجارت شما کار آسانی نیست.  در حقیقت ، ۶۵٪ از استخدام کنندگان گزارش می دهند که بزرگترین چالش در استخدام کمبود […]

مدیریت استعداد

سیاست های مدیریت استعداد سیاست های #مدیریت_استعداد جبران غیرمادی توسعه- مسیرشغلی آموزش مدیریت عملکرد جذب انگیزش برنامه ریزی و تدوین مسئولیت اجتماعی جبران مادی توسعه- جانشین پروری یادگیری و پیشرفت تخصص گرایی جابه جایی تعهد و تعلق نشر دانش خروج #SHRM #iso10015  #آموزش #hrm #hr #human_resourses #مدیریت_استراتژیک_منابع_انسانی #تحلیل_مشاغل #آموزش ‏#منابع_انسانی ‏#دکتر_قلیپور ‏ ‏ ‏ ‏https://hr-garden.com