دسته: فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی 0

نحوه تشخیص علائم فرسودگی شغلی کارکنان: راهنمای کامل

کارمندان بیشماری خسته بی انگیزه ، خود را در آستانه فرسودگی می‌بینند. در محیط‌های کاری پرسرعت و پرتقاضای امروزی، تجربه کردن اثرات منفی استرس طولانی‌ مدت برای افراد به طور فزاینده‌ای رایج شده است.

اما چگونه می توان نشانه های فرسودگی کارکنان را قبل از اینکه بر بهره وری تاثیر بگذارد شناسایی کرد؟ همانطور که کارل یونگ نویسنده و روانشناس مشهور یک بار گفت: «کفشی که مناسب یک نفر باشد، دیگری را نیشگون می گیرد. هیچ دستور العملی برای زندگی وجود ندارد که مناسب همه موارد باشد.’

فرسودگی شغلی منابع انسانی 0

فرسودگی منابع انسانی چیست و چگونه می تواند بر سازمان شما تأثیر بگذارد؟

فرسودگی منابع انسانی چیست و چگونه می تواند بر سازمان شما تأثیر بگذارد؟ رفع نقاب فرسودگی منابع انسانی متخصصان منابع انسانی هر روز با وظایف زیادی روبرو می شوند. آنها مسئول استخدام، استخدام ،...