مشخصات نویسندگان مقاله استراتژی جذب و استخدام در ساختارهای چهارگانه منابع انسانی اقتصادی

رضا رسولی – استاد دانشگاه پیام نور تهران
یاسر بیرقی سالک – دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران

چکیده مقاله:

مدیران منابع انسانی در همه جای جهان باچالش دراستخدام نیروی انسانی روبه روهستند، سازمان فقط هنگامی می تواند به موفقیت و اهداف استراتژیک خویش برسد که افرادی را استخدام کرده باشد که ازتوانایی و علاقه برای ایفای رسالت خویش برخوردا ر باشند.دراین مقاله پس از تبیین مبانی علمی وتئوریک جذب و استخدام، به بررسی ساختارهای چهارگانه منابع انسانی اقتصادی پرداخته وجذب و استخدام را در این ساختارهای چهارگانه در چارچوب بازار داخلی و خارجی بررسی می نماییم. در بازاهای عمومی به دلیل نیاز به مهارتهای عمومی، جذب و استخدام غیر سیستماتیک و دیدگاه کوتاه مدت بوده و فعالیت دایره منابع انسانی اندک می باشد وجذب و استخدام از بیرون براحتی امکان پذیر می باشد. برنامه ریزی در تیم های اولیه اندکی سیستماتیک و دیدگاه کوتاه مدت بوده و فعالیت دایره منابع انسانی همانند بازارهای عمومی اندک بوده اما در جذب افرادی که این نوع شغل را تصدی می کنند، باید مهارت کار گروهی را داشته باشند چون شاغلین در این مشاغل کارها را به صورت گروهی انجام می دهند. در بازارهای تعهدی جذب واستخدام تا حدودی سیستماتیک بوده و دیدگاه بلند مدت بوده و برای جذب منابع انسانی برنامه های جامع تدوین می شود. با توجه به ویژگیهای این بازار بیشتر به گزینه ساختن و استفاده از نیروهای داخلی سازمان تمرکز می شود. در تیم های رابطه ای فرایند جذب و استخدام کاملا سیستماتیک و دیدگاه بلند مدت بوده و برای جذب منابع انسانی برنامه های جامع تدوین می شود. در این بازار نیز با توجه به ویژگیهای آن همانند بازارهای تعهدی بیشتر به گزینه ساختن و استفاده از نیروهای داخلی سازمان تمرکز می شود.

لینک دانلود:

https://www.civilica.com/Paper-FIMD01-FIMD01_222=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.htmlمشخصات نویسندگان مقاله استراتژی جذب و استخدام در ساختارهای چهارگانه منابع انسانی اقتصادی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *