مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی


تعریف:

مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی یا SHRM در تضاد با HRM معمولی به خوبی قابل درک است ، نشان می دهد که در HRM معمولی مسئولیت مدیریت فعالیت های مردم محور بر عهده متخصص کارکنان سازمان است.

در حالی که در مورد مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، هر شخصی که مسئولیت مدیریت افراد سازمان را صرف نظر از حوزه عملکردی خود داشته باشد ، مدیر منابع انسانی است.

 
بنابراین ، در SHRM ، یک مدیر منابع انسانی وجود دارد که استراتژی هایی را برای هدایت تلاش های مردم به سمت دستیابی به اهداف سازمانی برنامه ریزی می کند.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی ادعا می کند که سرمایه انسانی یکی از مؤلفه های اصلی مزیت رقابتی است و آنها وظیفه دارند تا به برنامه های استراتژیک شکل دهند.

همچنین ، آنها باید به خوبی در مورد برنامه ها و راهکارهای در نظر گرفته شده برای دستیابی سازمان به اهداف خود آگاه باشند.

SHRM

SHRM به دنبال یک برنامه ریزی منابع انسانی مؤثر است که در آن سرمایه انسانی به درستی همراه با توسعه قابلیت های فرایند کارآمد اداره شود. مدیر HRM اطمینان می دهد که استراتژی های HR به طور کلی با استراتژی های تجارت به طور کامل یکپارچه شده است.

هدف SHRM برقراری تعادل بین علاقه ذینفعان ، کارمندان به طور کلی ، مالکان و مدیریت سازمان است. بنابراین ، یک مدیر منابع انسانی باید استراتژی های منابع انسانی را برنامه ریزی کند تا مردم را در ذهن داشته باشد و آرزوها یا خواسته های همه اعضا را که مستقیم یا غیرمستقیم با سازمان در ارتباط هستند در نظر بگیرد.

همچنین در مدیریت منابع انسانی معمولی ، تمرکز بر انگیزه کارکنان برای انجام کارهای خود به نحو احسن است ، مشروط بر اینکه این شرکت از قوانین اشتغال پیروی کند ، در حالی که مدیریت استراتژیک منابع انسانی فراتر از آن است و به بررسی روابط بین گروههای سازنده داخلی و خارجی می پردازد.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *