img img img img

مدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان

مدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان

مدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان

هممدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان

مدل مدیریت تعارض توماس-کیلمان

مقدمه

مدیریت تعارض مهارتی حیاتی برای موفقیت در هر زمینه‌ای از زندگی است، چه در محل کار، در خانه یا در روابط شخصی. مدل توماس-کیلمان یکی از شناخته‌شده‌ترین چارچوب‌ها برای درک و مدیریت تعارض است. این مدل پنج سبک رفتاری مختلف را در هنگام بروز تعارض شناسایی می‌کند:

۱٫ رقابت:

افراد در این سبک برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند، حتی اگر به معنای زیر پا گذاشتن نیازهای دیگران باشد.

آنها قاطع و قاطع هستند و ممکن است از استدلال‌های تهاجمی یا حتی زور استفاده کنند.

۲٫ اجتناب:

افراد در این سبک از درگیری مستقیم اجتناب می‌کنند.

آنها ممکن است از بحث و گفتگو کناره گیری کنند یا موضوع را نادیده بگیرند.

۳٫ سازش:

افراد در این سبک به دنبال راه حلی هستند که هر دو طرف را تا حدی راضی کند.

آنها مایل به مذاکره و مصالحه هستند.

۴٫ همکاری:

افراد در این سبک به دنبال یافتن راه‌حلی هستند که به نفع هر دو طرف باشد.

آنها خلاقانه فکر می‌کنند و به دنبال راه‌حل‌های برد-برد هستند.

۵٫ تسلیم:

افراد در این سبک برای حفظ آرامش یا اجتناب از درگیری، نیازها و خواسته‌های خود را کنار می‌گذارند.

آنها ممکن است مطیعانه رفتار کنند یا از بیان نظرات خود خودداری کنند.

دو بعد اصلی مدل توماس-کیلمان

مدل توماس-کیلمان بر اساس دو بعد اصلی است:

۱٫ قاطعیت: میزان تمایل فرد به دفاع از خواسته‌ها و نیازهای خود.

۲٫ همکاری: میزان تمایل فرد به در نظر گرفتن نیازها و خواسته‌های طرف مقابل.

انتخاب سبک مناسب

هیچ سبک “بهترین” برای مدیریت تعارض وجود ندارد. انتخاب سبک مناسب به عوامل مختلفی از جمله نوع تعارض، شخصیت افراد درگیر و شرایط خاص موقعیت بستگی دارد.

مزایا و معایب هر سبک

رقابت:

مزایا: می‌تواند در مواقعی که اقدام سریع و قاطعانه ضروری است مؤثر باشد.

معایب: می‌تواند منجر به خصومت و آسیب به روابط شود.

اجتناب:

مزایا: می‌تواند از تشدید درگیری جلوگیری کند.

معایب: ممکن است منجر به حل نشدن مشکل و نارضایتی طرفین شود.

سازش:

مزایا: می‌تواند به طور موقت درگیری را حل کند.

معایب: ممکن است منجر به نارضایتی طرفین در درازمدت شود.

همکاری:

مزایا: می‌تواند به راه‌حل‌های خلاقانه و پایدار منجر شود.

معایب: ممکن است زمان‌بر و دشوار باشد.

تسلیم:

مزایا: می‌تواند از درگیری جلوگیری کند.

معایب: می‌تواند منجر به احساس نارضایتی و خشم در فرد تسلیم شده شود.

نتیجه‌گیری

مدل توماس-کیلمان چارچوبی مفید برای درک و مدیریت تعارض ارائه می‌دهد. با شناخت پنج سبک رفتاری مختلف و در نظر گرفتن عوامل زمینه‌ای، افراد می‌توانند سبک مناسب را برای هر موقعیت خاص انتخاب کنند.

 

https://www.mtdtraining.com/blog/t

homas-kilmann-conflict-management-model.htm

دیدگاهتان را بنویسید