فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی

فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی


تعریف:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی درگیر توسعه استراتژی های منابع انسانی با هدف هدایت تلاش های کارکنان به سمت اهداف تجاری است.

 
فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی
فرآیند SHRM

اسکن محیط: این روند با اسکن محیط شروع می شود ، یعنی هم عوامل بیرونی و هم درونی سازمان. محیط خارجی نیروهای سیاسی ، حقوقی ، فناوری ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود که تأثیر زیادی در عملکرد مشاغل دارد.

عوامل داخلی شامل فرهنگ سازمانی ، سلسله مراتب ، فرآیندهای تجاری ، تجزیه و تحلیل SWOT ، روابط صنعتی و غیره است که نقش مهمی در انجام عملیات تجاری دارند.
وظیفه اداره منابع انسانی جمع آوری تمام اطلاعات در مورد رقبای فوری است – استراتژی ها ، چشم انداز ، رسالت ، نقاط قوت و ضعف آنها. این امر می تواند از طریق رزومه هایی که توسط داوطلبان کار با شرکت رقابتی دیگر ارسال می شود ، انجام شود.

از طریق اینها ، متخصصان منابع انسانی می توانند نیروی کار ، فرهنگ کار ، مهارت کارکنان ، میزان جبران خسارت ، دلایل خروج و سایر اطلاعات مربوط به شرکت رقیب را شناسایی کنند.

شناسایی منابع مزیت رقابتی: قدم بعدی در فرآیند استراتژیک مدیریت منابع انسانی شناسایی پارامترهای مزیت رقابتی است که می تواند از منابع متنوع به عنوان کیفیت محصول ، قیمت ، خدمات به مشتری ، موقعیت یابی برند ، تحویل و غیره ناشی شود.
اداره منابع انسانی می تواند با انجام برنامه های آموزشی کارآمد که برای غنی سازی مهارت های کارمندان طراحی شده اند ، در کسب مزیت رقابتی کمک کند.

 
استراتژی های HRM را مشخص کنید:

چهار استراتژی اصلی وجود دارد که توسط یک سازمان برای غنی سازی قابلیت های کارکنان در نظر گرفته شده است:


الف) آموزش به عنوان جامعه پذیری: این استراتژی شامل تکنیک هایی مانند دوره های آموزشی ، جلسات مربیگری ، برنامه های آموزشی است تا اطمینان حاصل شود که کارکنان از قوانین ، ارزش و عقاید یک سازمان پیروی می کنند و قادر به دستیابی به اهداف عملکرد هستند.

ب) یادگیری غیررسمی غیرمستقیم: این استراتژی به آگاهی دادن کارکنان از فرصتهای یادگیری و پیشرفت شغلی کمک می کند.

ج) مهندسی: این استراتژی بر ایجاد و توسعه جوامع عملی و شبکه های اجتماعی در داخل و خارج از سازمان تمرکز دارد.

د) یادگیری غیررسمی توانمند: از طریق این استراتژی ، بخش منابع انسانی بر توسعه محیط یادگیری مانند دانش در مورد فرآیندهای جدید ، طراحی مناطق کاری جدید و تهیه فضاهای مشترک تمرکز دارد.

اجرای استراتژی های HR: پس از تصمیم گیری در مورد استراتژی ، مرحله بعدی عملی کردن آن است. استراتژی منابع انسانی می تواند با در نظر گرفتن سیاست ها ، برنامه ها ، اقدامات و رویه های HR مدیریت شود.


نظارت و ارزیابی:

آخرین مرحله در فرایند استراتژیک مدیریت منابع انسانی مقایسه عملکرد استراتژی HR در برابر استانداردهای از پیش تعیین شده است.
در این مرحله ، فعالیت های خاصی برای ارزیابی نتایج تصمیم استراتژیک انجام می شود: تعیین اهداف عملکرد و میزان تحمل ، تجزیه و تحلیل انحرافات ، اجرای تغییرات.

بنابراین ، برای داشتن یک استراتژی مؤثر در منابع انسانی ، شرکت بطور سیستماتیک این مراحل را دنبال می کند و اطمینان می یابد که هدف از طراحی آن برآورده شده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *