عرضه و تقاضای منابع انسانی

عرضه و تقاضای منابع انسانی

عرضه و تقاضای منابع انسانی؛ زمانی که یک سازمان داده های کافی برای برنامه ریزی منابع انسانی داشته باشد ، نمایش اطلاعات روند ( با به کارگیری تکنیک های سری های زمانی برای موارد زیر باید مد نظر قرار گیرد:

الف ) تقاضا

ب ) عرضه

ج ) عملکرد کارمندیابی

د ) رفتار خروج

اطلاعات روند با به کار گیری تکنیک های سری های زمانی می تواند بسته به نیاز سازمان ساده یا پیچیده باشد .

برای یک SME -شرکت های کوچک و متوسط-     گزارش دهی در یک دوره زمانی تعریف شده ساده تر است ، برای مثال ، نقاط فشار در ارتباط با عرضه منابع انسانی در سال ۲۰۱۸ بیشترین آشکاری را خواهند داشت ، زمانی که شاخص ها نشان می دهند که ۴۶ متخصصین با مهارت ما بازنشسته خواهند شد . در مورد سازمان بزرگ تکنیک های گزارش دهی روند پیچیده تری اعمال خواهد شد .

سوالات اساسی

سوالات اصلی که از طریق تحلیل روند منابع انسانی پاسخ داده می شود در ادامه آمده و باید توسط همه سازمان و بخش های منابع انسانی مورد ارزیابی قرار گیرد .

۱٫  بازنشستگی ها ، خروج ، جایگزینی های فعلی و طرح ریزی شده چیست؟
۲٫  آیا پیشنهاد کسب و کار جدید وجود دارد ؟ و اثرات این ها بر الزامات ظرفیت و قابلیت چه می باشد ؟
۳٫  آیا پیشنهاد خط مشی جدید و در شرف اتمام وجود دارد ؟ و تاثیرش بر منابع انسانی چگونه است ؟
۴٫  آیا قراردادهای کارکنان ( غیر مداوم ، پیمانکاری) در شرف اتمام وجود دارد ؟
۵٫  با فرض اینکه جذب و خروج در سازمان با همان نرخ سال های پیشین انجام شود ، در دوره پیش بینی مشخص ، منابع انسانی کاهش می یابد یا افزایش ؟
۶٫  تا چه مقداری منابع انسانی در دوره پیش بینی شاخص ، افزایش یا کاهش می یابد ؟ و آیا این افزایش یا کاهش در یک خانواده شغلی ، کارکرد ، نقش یا مهارت ها و قابلیت های خاص برجسته خواهد بود ؟
۷٫ با مد نظر قرار دادن این اطلاعات ، تغییرات احتمالی در جریان خروجی کارکنان در دوره مذکور چیست ؟ چند نفر از کارکنان احتمال دارد که در این دوره ترک خدمت کنند ؟

منبع کتاب استانداردهای بین المللی و ملی مدیریت منابع انسانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *