شبکه اُنت

فصـــل پنجم


۱- شبکه اُنت چیست؟ الگوی محتوایی اُنت را با رسم شکل به طور کامل توضیح دهید.(خیلی مهم)(شکل ۵-۱)(ص ۱۳۲)


شبکه انت یک نظام جدید و جامع برای تجزیه و تحلیل شغل ارائه داده است که هدف از آن ارائه زبانی مشترک برای توصیف تمامی سازمانها است. الگوی انت از شش طبقه اصلی تشکیل شده است که شغل و شاغل را توصیف می کنند.

۱) ویژگیهای شاغل که به تواناییها ، علایق حرفه ای ، ارزشها و سبک های کاری اشاره می کند. ۲) الزامات شاغل که از طریق تحصیلات و تجربه ایجاد می شوند و شامل دانش ، مهارت و تحصیلات هستند. ۳) الزامات تجربه که به تجربه های ساختارمند و غیر ساختارمند اشاره می کند. ۴) الزامات شغل که در رابطه با توصیف شغل است. ۵) الزامات خاص شغل که اطلاعت خاص تری در اختیار قرار می دهند. ۶) ویژگیهای حرفه شغلی که دیدگاه وسیع تری از اطلاعات بازار کار را ارائه می کند.


۲- ویژگیهای الزامات شاغل به سه دسته تقسیم می شوند آنها را نام برده و در قالب یک جدول شرح دهید.(جدول ۵-۲)صفحه ۱۳۵


 تواناییها : بیان شفاهی – ابتکار – استدلال ریاضی – به خاطر سپاری و حافظه – چالاکی دستها – زمان واکنش – استقامت – دید نزدیک – دید در شب – حساسیت شنوایی
 علایق حرفه ای و ارزشهای کاری : استفاده از تواناییها – موفقیت – خط مشی های شرکت – خلاقیت – ارزشهای اخلاقی – مسئولیت – ایمنی – جایگاه اجتماعی – تنوع – شرایط کاری
 سبک های کاری : موفقیت/تلاش – پایداری – انرژی – همکاری – توجه به دیگران – خودکنترلی – قابلیت اطمینان – انسجام و یکپارچگی – استقلال – تفکر تحلیلی


۳- ویژگیهای الزامات شغل به سه دسته تقسیم می شوند آنها را نام برده و در قالب یک جدول نشان دهید.(جدول ۵-۳)(صفحه ۱۳۶)


 فعالیتهای عمومی شغل : کسب اطلاعات مورد نیاز برای شغل – قضاوت درباره کیفیت اشیا ، خدمات یا افراد – تصمیم گیری و حل مسأله – تفکر خلاقانه – جابجا کردن و نقل و انتقال اشیا – کار کردن با کامپیوتر – مستند سازی و ثبت اطلاعات – هماهنگی کار و فعالیتهای دیگران – آموزش دادن و تعلیم دیگران – جذب نیرو برای واحدهای سازمان
 زمینه کاری : تعامل اجتماعی – استقلال – هویت وظیفه – تنوع در مهارت – تعارض نقش – تعیین هدف – ارزشهای ریسک پذیری – رهبری – تعداد تیمها – تعداد سازمانهای مجدد.


۴- نحوه استفاده از اُنت در تجزیه و تحلیل مشاغل را شرح دهید.


برای اینکه اطلاعات بدست آمده در مورد وظایف شغلی با استفاده از یک روش مبتنی بر شبکه به نحوی مناسب توزیع شوند ، لازم است روش مناسبی برای غربال اطلاعات بکار گرفته شود. مامفرد و همکارانش برای ساختاردهی جلسات تجزیه و تحلیل شغل ، فعالیتهای عمومی شغل را مد نظر قرار داده اند.

فعالیتهای عمومی شغل به عنوان مجموعه ای از فعالیتها/رفتارهای مربوط به شغل که پایه و اساس کارکردهای عمده کار به حساب می آیند تعریف می شود.

در اُنت ، ۴۲ فعالیت عمومی شغل در نظر گرفته شده است. در استفاده از فعالیتهای عمومی شغل ، ابتدا از کمیته خبرگان خواسته می شود آن دسته از فعالیتهای عمومی را که به شغلشان مرتبط است انتخاب کنند، سپس از آنان خواسته می شود وظایف مرتبط با هرکدام از فعالیتهای شغلی منتخب را بیان کنند. فعالیتهای عمومی شغل چهارچوبی را برای جلسات تحلیل شغل مهیا می کنند که در اغلب آن ، اعضا کمیته خبرگان می توانند به سؤالهای خاص تری پاسخ دهند.


۵- شبکه اَنت و پرسشنامه تحلیل پست را با هم مقایسه کنید.(مهم)(جدول ۵-۵ صفحه ۱۴۶)


پرسشنامه تحلیل پست یک ابزار کمّی برای تحلیل شغل از نوع شاغل محور است که یکسری اطلاعات رفتاری و زمینه ای درباره شغل فراهم می آورد.ابعاد پرسشنامه تحلیل پست برای طیف گسترده ای از مشاغل قابل استفاده هستند. حوزه های معینی از شبکه اُنت نیز بر عناصر شغل و ویژگیهای شاغل در طیف وسیعی از مشاغل تأکید می کنند.
پرسشنامه تحلیل پست ، اطلاعاتی پیرامون عناصر یا ابعادی که مشخص کننده یک شغل معین هستند ارائه می کند و همچنین ویژگیهای لازم برای بروز رفتارهای مورد نیاز جهت انجام یک شغل را مشخص می کند.این ویژگیها شامل تواناییهای شناختی ، تواناییهای ادراکی ، مهارتهای فکری – حرکتی ، علایق و خلق و خو می باشد.

منبع منابع انسانی پیشرفته دکتر سهرابی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *