سیستم جبران خدمات

HR-Survey.com


جبران خدمات: طرح و تعریف


جبران خدمات یک رویکرد سیستماتیک برای ارائه ارزش پولی به کارمندان در ازای کار انجام شده است. جبران خسارت ممکن است اهداف مختلفی را برای کمک به استخدام ، عملکرد شغلی و رضایت شغلی داشته باشد.


برجسته ها

 • چگونه از غرامت استفاده می شود؟
 • اجزای سیستم جبران خسارت چیست؟
 • انواع مختلف جبران خسارت چیست؟
 • چگونه از غرامت استفاده می شود؟


جبران خسارت ابزاری است که توسط مدیریت برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد تا بیشتر از شرکت موجود باشد. جبران خسارت ممکن است با توجه به نیازهای تجاری ، اهداف و منابع موجود تنظیم شود.


برای جبران خسارت ممکن است استفاده شود:

 • استخدام و حفظ کارمندان واجد شرایط.
 • افزایش یا حفظ روحیه / رضایت.
 • پاداش و تشویق عملکرد اوج.
 • رسیدن به ارزش داخلی و خارجی.
 • گردش مالی را کاهش داده و وفاداری شرکت را ترغیب کنید.
 • اصلاح (از طریق مذاکرات) شیوه های اتحادیه ها.


برای اطلاعات بیشتر: مشاوران جبران خسارت
استخدام و حفظ کارمندان واجد شرایط یک هدف مشترک است که توسط بسیاری از کارفرمایان مشترک است. تا حدودی میزان در دسترس بودن و هزینه متقاضیان واجد شرایط برای مناصب باز توسط عوامل بازار فراتر از کنترل کارفرما تعیین می شود.

در حالی که یک کارفرما می تواند برای جبران استخدام های جدید میزان غرامت تعیین کند و آن را برای تبلیغات محدوده حقوق تبلیغ کند ، این کار را در زمینه سایر کارفرمایان به دنبال استخدام در همان استخر متقاضی انجام می دهد.

روحیه و رضایت شغلی تحت تأثیر جبران خسارت است. اغلب تعادل (سهام) وجود دارد که باید بین ارزش پولی که کارفرما مایل به پرداخت آن است و احساسات ارزشی که به عنوان کارگر احساس می شود ، حاصل شود.

در تلاش برای صرفه جویی در هزینه ، کارفرمایان ممکن است بخاطر رضایت و روحیه ، مسدود کنند حقوق یا سطح حقوق و دستمزد.

در مقابل ، یک کارفرما که مایل به کاهش گردش مالی کارمندان است ، ممکن است به دنبال افزایش حقوق و سطح حقوق باشد.

از غرامت نیز می تواند به عنوان پاداش عملکرد استثنایی شغلی استفاده شود. نمونه هایی از چنین برنامه هایی عبارتند از: پاداش ، کمیسیون ، سهام ، سهام تقسیم ، تقسیم سود.


اجزای سیستم جبران خسارت چیست؟


اگر مبنای اجزای سیستماتیک باشد ، جبران خسارت توسط کارکنان عادلانه تلقی خواهد شد. سیستم های مختلف جبران خسارت برای تعیین ارزش موقعیت ها توسعه یافته اند. این سیستم ها از بسیاری از مؤلفه های مشابه از جمله توضیحات شغلی ، محدوده حقوق / ساختار و مراحل کتبی استفاده می کنند.
اجزای سیستم جبران خسارت را شامل می شود

توضیحات شغلی یکی از مؤلفه های مهم سیستم های جبران خسارت و انتخاب ، توضیحات شغلی با نوشتن وظایف ، الزامات ، کارکردها ، وظایف ، موقعیت مکانی ، محیط ، شرایط و سایر جنبه های شغل را تعریف می کند. توضیحات ممکن است برای مشاغل به صورت جداگانه یا برای کل خانواده های شغلی تدوین شود.


تجزیه و تحلیل شغل فرایند تجزیه و تحلیل شغلهایی که توصیف شغلی از آنها تهیه شده است. تکنیک های تحلیل شغل شامل استفاده از مصاحبه ، پرسشنامه و مشاهده است.


ارزیابی شغل سیستمی برای مقایسه شغل به منظور تعیین سطح جبران خسارت مناسب برای مشاغل فردی یا عناصر شغلی.

چهار روش اصلی وجود دارد:

رتبه بندی ، طبقه بندی ، مقایسه فاکتورها و روش نقطه.
ساختارهای پرداختی را برای استاندارد سازی روشهای جبران خسارت مفید بدانید اکثر ساختارهای پرداخت شامل چندین درجه با هر درجه می باشند که دارای حداقل حقوق / دستمزد و یا افزایش مراحل یا دامنه درجه هستند. افزایش پله با مواضع اتحادیه مشترک است که در آن پرداخت هر کار از طریق چانه زنی جمعی از قبل تعیین می شود.


بررسی حقوق و دستمزد مجموعه حقوق و داده های بازار. ممکن است شامل حقوق متوسط ​​، شاخص های تورم ، هزینه های شاخص های زندگی ، میانگین بودجه حقوق و دستمزد باشد.

شرکت ها ممکن است نتایج نظرسنجی های انجام شده توسط فروشندگان نظرسنجی را خریداری کنند یا ممکن است نظرسنجی های مربوط به حقوق خود را انجام دهند.

هنگام خرید نتایج بررسی حقوق و دستمزد که توسط فروشندگان دیگر انجام شده است ، توجه داشته باشید که نظرسنجی ها ممکن است در یک صنعت خاص یا در سراسر صنایع و همچنین در یک منطقه جغرافیایی یا در مناطق مختلف جغرافیایی انجام شود. قبل از مقایسه نتایج با شرکت خود ، بدانید که نتایج دستمزد مربوط به کدام صنعت یا موقعیت جغرافیایی است.


سیاست ها و مقررات
اگر از سیستم مؤلفه هایی که برای حفظ ارزش داخلی و خارجی تشکیل شده اند ، جبران خسارت عادلانه تلقی خواهد شد


انواع مختلف جبران خسارت چیست؟


انواع مختلف غرامت شامل موارد زیر است:

 • مبنای پرداخت
 • کمیسیون ها
 • پرداخت اضافه کار
 • پاداش ، تقسیم سود ، شایستگی پرداخت
 • گزینه های سهام
 • سفر / غذا / کمک هزینه مسکن
 • مزایایی از جمله: دندانپزشکی ، بیمه ، پزشکی ، تعطیلات ، مرخصی ، بازنشستگی ، مالیات و …


مقررات مربوط به جبران خسارت چیست؟
FLSA


برنامه های جبران خدمات

 • طرح کلی برنامه را تهیه کنید.
 • یک هدف برای برنامه تنظیم کنید.
 • تاریخ های هدف را برای اجرای و تکمیل تعیین کنید.
 • تعیین بودجه.
 • برای نظارت بر طراحی برنامه جبران خسارت ، فردی را تعیین کنید.
 • مشخص کنید که این موقعیت دائمی یا موقت خواهد بود.
 • مشخص کنید چه کسی پس از تأسیس ، بر این برنامه نظارت خواهد کرد.
 • هزینه بیرون رفتن در مقابل نگاه کردن به داخل را تعیین کنید.
 • تعیین هزینه بررسی مشاور.
 • فلسفه جبران خسارت را توسعه دهید.
 • کمیته جبران خسارت تشکیل دهید (احتمالاً متشکل از افسران یا حداقل شامل یک افسر شرکت).
 • تصمیم بگیرید که ، در صورت وجود ، چه تفاوت هایی در ساختارهای پرداخت برای مدیران ، کارمندان حرفه ای ، کارمندان فروش و غیره وجود دارد (به عنوان مثال ، ساعتی در مقابل نرخ های حقوق ، مبتنی بر تشویق در مقابل پرداخت غیرمجاز).
 • تعیین کنید که آیا شرکت باید حقوق ، بالاتر یا پایین تر از بازار را تعیین کند.
 • تصمیم بگیرید تا چه میزان مزایای کارمندان را باید جایگزین یا تکمیل غرامت نقدی کنید.
 • انجام تجزیه و تحلیل شغل از همه موقعیت ها.
 • انجام تجزیه و تحلیل وظیفه عمومی توسط

بخشهای اصلی. چه وظایفی باید توسط چه کسی انجام شود؟

 • برای تعیین ساختار سازمانی و کارکردهای اصلی هریک از معاونان ارشد بازاریابی ، دارایی ، فروش ، مدیریت ، تولید و سایر بخشهای مناسب دریافت کنید.
 • در صورت لزوم ، مدیران بخش مصاحبه و کارکنان کلیدی برای تعیین کارکردهای شغلی خاص خود.
 • تصمیم بگیرید که طبقه بندی شغل باید معاف باشد و کدام یک از آنها باید بدون استفاده باشد.
 • توضیحات شغلی مدل را برای موقعیتهای معاف و غیرمستقیم تهیه کنید و مدل ها را برای بازبینی و اظهارنظر به کارمندان توزیع کنید. توصیف شغل را در صورت لزوم تنظیم کنید.
 • تهیه پیش نویس نهایی توضیحات شغلی.
 • در صورت لزوم با مدیران بخش ملاقات کنید تا توضیحات شغلی را مرور کنید.
 • تمام توضیحات شغلی را نهایی و مستند کنید.

شغلها را ارزیابی کنید.

 • مرتب کردن مشاغل در هر معاونت ارشد رئیس جمهور و مدیر ، و سپس رتبه بین مشاغل بین و بین ادارات.
 • با مقایسه آن با داده های بازار صنعت مربوط به رتبه بندی ، رتبه را بررسی کنید و در صورت لزوم تنظیم کنید.
 • بررسی سازمانی ماتریس را آماده کنید.
 • بر اساس وظایف مورد نیاز و برنامه های پیش بینی شده تجاری ، ماتریسی از مشاغل عبور از خطوط و بخش ها تهیه کنید.
 • ماتریس را با داده های ساختار شرکت و بازار صنعت مقایسه کنید.
 • برای سهولت در تفسیر و ارزیابی ، نمودارهای جریان همه رده ها را برای هر بخش تهیه کنید.
 • داده ها و نمودارها را برای بررسی و تنظیم به کمیته جبران خسارت ارائه دهید.
 • تعیین نمرات.
 • برای هر خانواده شغلی تعداد سطوح – ارشد ، خردسال ، متوسط ​​و مبتدی را تعیین کنید و به هر سطح یک نمره اختصاص دهید.
 • تعداد نمرات پرداخت یا محدوده پولی یک موقعیت را در یک سطح خاص ، در هر بخش تعیین کنید.
 • تعیین قیمت و درجه حقوق و دستمزد.
 • شغل معیار (کلیدی) ایجاد کنید.
 • بررسی قیمت بازار مشاغل محک در صنعت.
 • مطابق با فلسفه شرکت ، یک خط روند ایجاد کنید (یعنی جایی که شرکت می خواهد در رابطه با دامنه حقوق و دستمزد در صنعت باشد).

تعیین ساختار حقوق مناسب.

 • تفاوت بین هر مرحله حقوق را تعیین کنید.
 • حداقل و حداکثر درصد گسترش را تعیین کنید.
 • شغل های باقی مانده را برش دهید.
 • توصیفات شغلی را مرور کنید.
 • هدف ، ضرورت یا دلایل دیگر برای حفظ موقعیت را تأیید کنید.
 • برای بررسی ، تعدیل و تصویب با کمیته جبران خسارت دیدار کنید.

سیاست مدیریت حقوق و دستمزد را تدوین کنید.

 • سیاست کلی شرکت را تهیه و مستند کنید.
 • سیاست های خاص برای گروه های منتخب را تدوین و مستند سازی کنید.
 • توسعه و مستند سازی استراتژی برای افزایش شایستگی و دیگر افزایش حقوق ، مانند تعدیل هزینه های زندگی ، پاداش ، بررسی سالانه و تبلیغات.
 • برای توجیه سیاست ، روشها را تهیه و ثبت کنید (به عنوان مثال ، فرم های ارزیابی عملکرد ، برنامه افزایش شایستگی).
 • برای بررسی ، تعدیل و تصویب با کمیته جبران خسارت دیدار کنید.
 • تأیید مدیران ارشد برنامه اصلی حقوق و دستمزد را بدست آورید.
 • مطالعات تأثیر هزینه را تهیه و ارائه کنید که هزینه بالا بردن کارکنان فعلی را به سطوح پیشنهادی ارائه می دهد.
 • داده ها را برای بررسی ، تعدیل و تصویب به کمیته جبران خسارت ارائه دهید.
 • داده ها را برای بررسی و تصویب به کمیته عملیاتی اجرایی (مدیران و مسئولان ارشد) ارائه دهید.

برنامه نهایی را به کارمندان و مدیران اطلاع دهید.

 • طرح را برای بازخورد ، تعدیل ، بررسی و تأیید به کمیته جبران خسارت ارائه دهید.
 • برای تأیید یا تغییر ، به مدیران ستادی اجرایی ارائه دهید و تغییرات لازم را وارد کنید.
 • برنامه ای را برای برقراری ارتباط برنامه جدید به کارمندان ، استفاده از نمایش اسلایدها یا فیلم ها ، ادبیات ، جزوات و غیره تهیه کنید.

ارائه به مدیران و کارمندان. برنامه را اجرا کنید.

 • سیستم ها ، مراحل و فرم های دقیق را طراحی و توسعه دهید.
 • با کارمندان سیستمهای اطلاعات منابع انسانی برای ایجاد روشهای مؤثر اجرای ، ایجاد فرمهای مناسب ورود اطلاعات و ایجاد گزارشهای نظارت مؤثر برای مدیران ارشد همکاری کنید.
 • فرم های لازم را چاپ کنید.
 • مشخصات قالب را برای همه گزارش ها تهیه و تعیین کنید.
 • اجرای آزمایشی بر روی سیستم اطلاعاتی منابع انسانی انجام می شود.
 • برنامه را اجرا کنید.

برنامه را نظارت کنید.

 • بازخورد مدیران را کنترل کنید.
 • در صورت لزوم تغییراتی ایجاد کنید.
 • نقص ها یا مشکلات موجود در برنامه را پیدا کرده و در صورت لزوم تنظیم یا اصلاح کنید.

https://www.hr-guide.com/Compensation/Compensation_Overview.htm

سیستم جبران خدمات

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *