برنامه ریزی منابع انسانی (HRP)

تعریف

برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) فرایند پیش بینی نیازهای نیروی انسانی آینده سازمان و تعیین چگونگی استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود سازمان برای تحقق این الزامات است.

بنابراین ، بر مفهوم اساسی اقتصادی تقاضا و عرضه در متن با ظرفیت منابع انسانی سازمان متمرکز است.

این فرآیند HRP است که به مدیریت سازمان در رفع نیازهای آینده نیروی انسانی در سازمان با عرضه افراد مناسب در تعداد مناسب در زمان و مکان مناسب کمک می کند.

علاوه بر این ، تنها پس از تجزیه و تحلیل مناسب الزامات منابع انسانی می توان فرآیند جذب و انتخاب توسط مدیریت آغاز شد. همچنین ، HRP برای دستیابی به موفقیت استراتژی ها و اهداف سازمان ضروری است.

در حقیقت ، با عنصر استراتژی ها و اهداف بلند مدت سازمان که این روزها با برنامه ریزی منابع انسانی ارتباط گسترده ای دارد ، برنامه ریزی HR اکنون به برنامه ریزی استراتژیک HR تبدیل شده است.

اگرچه ، برنامه ریزی منابع انسانی ممکن است فرایندی برای مدیریت اعداد از نظر نیاز نیروی انسانی سازمان بسیار ساده به نظر برسد ، با این حال ، فعالیت واقعی ممکن است مدیر منابع انسانی را درگیر کند تا با توجه به تأثیر نیروی کار فعلی در سازمان ، با بسیاری از موانع جاده ای روبرو شود.

فشار برای تحقق اهداف تجاری و شرایط حاکم بر بازار کار بنابراین ، برنامه ریزی منابع انسانی از جهات مختلف به سازمان کمک می کند:

مدیران منابع انسانی به جای تعجب از تغییر رویدادها ، در مرحله پیش بینی نیازهای نیروی کار قرار دارند
از افتادن مشاغل در دام تغییر بازار کار جلوگیری کنید ، یک نگرانی مشترک در بین همه صنایع و بخش ها پیشروانه عمل کنید زیرا گسترش در بازار نیروی کار همیشه با نیاز نیروی کار سازمان از نظر تجربه حرفه ای ، نیازهای استعدادی ، مهارت و غیره همراه نیست.


سازمانها در مرحله رشد ممکن است با برآورده کردن نیاز به مجموعه های حساس مهارتها ، مهارتها و استعدادها برای تحقق اهداف استراتژیک خود روبرو شوند ، تا بتوانند در زمینه نیازهای منابع انسانی به خوبی آماده باشند.


با توجه به اهداف سازمانی ، برنامه ریزی منابع انسانی امکان شناسایی ، انتخاب و پیشرفت استعداد یا شایستگی لازم در سازمان را می دهد.


بنابراین ، از طرف سازمان برای تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی منابع انسانی مناسب است تا مانع از بروز هرگونه موانع غیرضروری در نیازهای نیروی کار خود شود.

یک شرکت مشاوره HR می تواند یک ارزیابی جامع انسانی و برنامه ریزی برای تأمین نیازهای آینده خود را به مقرون به صرفه ترین و به موقع ترین سازمان در اختیار سازمان قرار دهد.

یک فرآیند برنامه ریزی HR به سادگی شامل چهار مرحله گسترده زیر است:

تأمین منابع انسانی فعلی:

 ارزیابی میزان موجود منابع انسانی فعلی در سازمان مهمترین گام در برنامه ریزی منابع انسانی است.

این شامل یک مطالعه جامع در مورد قدرت نیروی انسانی سازمان از نظر تعداد ، مهارت ، استعداد ، شایستگی ، مدارک تحصیلی ، تجربه ، سن ، دوره ها ، رتبه بندی عملکرد ، تعیین ها ، نمرات ، جبران خسارات ، مزایا و غیره می باشد.

مشاوران ممکن است مصاحبه های گسترده ای را با مدیران انجام دهند تا مسائل بحرانی HR که با آنها روبرو هستند و توانایی های نیروی کار را که آنها برای فرآیندهای مختلف تجاری مهم یا اساسی می دانند ، درک کنند.


تقاضای منابع انسانی آینده:

تجزیه و تحلیل الزامات نیروی کار آینده در تجارت ، دومین مرحله در برنامه ریزی منابع انسانی است.

تمام متغیرهای شناخته شده HR مانند جذابیت ، اخراج ، جای خالی قابل پیش بینی ، بازنشستگی ، تبلیغات ، نقل و انتقالات از پیش تعیین شده و غیره در حین تعیین تقاضای منابع انسانی آینده مورد توجه قرار می گیرند.

علاوه بر این ، برخی از متغیرهای نیروی کار ناشناخته مانند عوامل رقابتی ، استعفا ، نقل و انتقالات ناگهانی یا اخراج نیز در دامنه تحلیل قرار می گیرند.


پیش بینی تقاضا:

قدم بعدی مطابقت عرضه فعلی با تقاضای آینده HR و ایجاد پیش بینی تقاضا است. در اینجا ، درک استراتژی و اهداف تجاری در درازمدت نیز ضروری است به گونه ای که پیش بینی تقاضای نیروی کار به گونه ای باشد که با اهداف سازمانی هماهنگ باشد.


استراتژی و پیاده سازی منابع منابع انسانی:

پس از بررسی شکاف ها در میزان عرضه و تقاضای منابع انسانی ، شرکت مشاوره HR برنامه هایی را برای برطرف کردن این شکاف ها مطابق پیش بینی تقاضا ایجاد شده توسط آنها تهیه می کند.

این ممکن است شامل اجرای برنامه های ارتباطی با کارمندان ، جابجایی ، کسب استعداد ، استخدام و برون سپاری ، مدیریت استعداد ، آموزش و مربیگری و تجدید نظر در سیاست ها باشد.

اجرا

سپس برنامه ها با توجه به اعتماد به نفس مدیران اجرا می شوند تا روند اجرای یکنواخت و کارآمد انجام شود. در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که کلیه رعایت های نظارتی و حقوقی توسط مشاوران دنبال می شود تا از بروز هرگونه وضعیت غیرمترقبه توسط کارمندان جلوگیری شود.


از این رو ، فرایند صحیح برنامه ریزی HR توسط یک شرکت مشاوره HR به سازمان کمک می کند تا اهداف و اهداف خود را به موقع با قدرت HR مناسب در عمل برآورده سازد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *