انعطاف پذیری منابع انسانی

انعطاف پذیری منابع انسانی

 

هدف : پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی در بانکهای دولتی اجرا شده است . انعطاف پذیری منابع انسانی ، متغیر قابلیت سازمانی است که به توانایی سازمان در پذیرش محیط در حال تغییر اشاره می کند
در پژوهش حاضر تلاش شده است که در این زمینه چارچوب بومی و جدیدی ارائه شود تا خلأ تحقیقاتی موجود پوشش داده شود .
بر اساس تجزیه و تحلیلهای کیفی صورت گرفته، برای انعطاف پذیری نظام مدیریت منابع انسانی در بانک های دولتی ، الگویی پنج بعدی ترسیم شد .

بعد نخست

این الگو ، به انعطاف پذیری در فعالیتهای مدیریت منابع انسانی مربوط می شود . مؤلفـه هـای ایـن بعـد عبارت اند از : تناسب شغل و شاغل ؛ تعهد سازمانی ؛ گردش شغلی ؛ آراستگی ؛ نظام مدیریت منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ؛ نظام جبران خدمت انعطاف پذیر ؛ نظام جذب ، استخدام انتصاب و ارتقای انعطاف پذیر ؛ نظام آموزش و توانمندسازی انعطاف پذیر ؛ حمایت از کار گروهی فرهنگ حامی نوآوری و تغییر ؛ غنی سازی شغل ؛ ساختار سازمانی انعطاف پذیر .

بعد دوم

 

این الگو ، انعطاف پذیری ادراکی – شناختی است که در مقایسه با پژوهش های پیشین ، بعـد نوآورانهای محسوب می شود . این بعد به طور مستقیم به ادراکات و شناخت کارکنان از سازمان و نقش آنها در فرایندهای سازمانی اشاره می کند و با مباحثی همچون ظرفیت شناختی کارکنان برای توسعه یابنده بودن ، تفکر انعکاسی ، بهداشت ذهنی و حالت مناسب تقویت مغز ، نقش پذیری اجتماعی ، هویت یابی افراد در گروه های کاری و درک کارکنان از تنوع و تلون نقش ها در سازمان ارتباط پیدا می کند .

بد سانعطاف پذیری منابع انسانیوم الگو ،

بعد سوم

انعطاف پذیری مهارتی است که بر مهارتهای کارکنان تمرکز دارد . مؤلفه های این بعد عبارت اند از : مهارت مشتری مداری ؛ عمیق شدن در دست کم یک حوزه تخصصی ؛ پذیرش و به کارگیری فناوریهای نوین توسط منابع انسانی ؛ مسیر شغلی متنوع ؛ تنوع دوره های آموزشی و مهارتی .

بعد چهارم

این الگو ، یادگیری فردی و سازمانی است که این بعد نیز مانند بعد دوم ، در مقایسه با تحقیقات پیشین ، بعد نوآورانهای محسوب می شود و بر لزوم تمایل و مجاهدت افراد و سازمان در جهت یادگیری تمرکز دارد .

در نهایت بعد پنجم

الگو ، انعطاف پذیری رفتاری است که از نگرشها ، ادراکها و مهارتهای کارکنان فراتر رفته و به طور مستقیم بر رفتارهای عملی کارکنان تمرکز دارد . مؤلفه های این بعد عبارت اند از : مرکز کنترل درونی ؛ مشارکت و کار تیمی ؛ خلاقیت و نوآوری ؛ هدف گرایی و پشتکار ؛ ارتباط گیری مـؤثر ؛ رفتار مشتری گرایانه ؛ انعطـاف و تغییرپذیری .

. طراحی مدلی بومی برای تعیین ابعاد انعطاف پذیری منابع انسانی در … یعقوبی قلی پور ، امیری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *