img img img img

برچسب: مدیریت ریسک منابع انسانی

مدیریت ریسک منابع انسانی: راهنمای کاربردی 

پیمایش در دنیای کار به طور فزاینده ای چالش برانگیز می شود و ریسک های منابع انسانی زیادی وجود دارد که سازمان ها برای سازگاری و پیشرفت باید با آنها مقابله کنند. بیایید به همه آنچه در مورد مدیریت ریسک منابع انسانی نیاز دارید بپردازیم

نقشه ارزیابی ریسک استعداد

نقشه ارزیابی ریسک استعداد محتوای این عکس شامل یک نمونه از “نقشه ارزیابی ریسک استعداد” از “گارتنر برای منابع انسانی” است. این نقشه به بخش‌های مختلف بر اساس “شدت تأثیر” (کم، متوسط، زیاد) “احتمال وقوع” (کم، متوسط، زیاد) تقسیم شده است. :   سبز: کم اهمیت – تهدیدآمیز است اما با پاسخگویی می‌توان آن را […]

تحلیل ریسک های منابع انسانی

تحلیل ریسک های منابع انسانی چکیده علی رغم توجه فزاینده به حوزه تحقیقاتی منابع انسانی با عنوان سرمایه های مولد ارزش، مدیریت ریسک های مرتبط با آن به طور نظام مند بررسی نشده است. در پژوهش حاضر رویکردی کمی به منظور تحلیل و سنجش ریسک های منابع انسانی اتخاذ شده است. در گام نخست، ابعاد […]

مدیریت ریسک منابع انسانی: افراد حاکم بر خطرات برای بهبود عملکرد

مدیریت ریسک منابع انسانی: افراد حاکم بر خطرات برای بهبود عملکرد در این مقاله نظر … دسترسی آزاد • مقدمه • روش شناسی • رشد در زمینه مدیریت ریسک • مدیریت ریسک چیست؟ • استانداردهای بین المللی مدیریت ریسک • ریسک حاکم در پادشاه III • پیوند خطر و منابع انسانی • ادغام ریسک و […]