img img img img

برچسب: مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکرد اقتضایی در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکرد اقتضایی در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی سیر تحول مدیریت استراتژیک منابع انسانی  مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی در فاصله میان اواخر دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ مطرح شد. فرض اساسی این بوده است که چنانچه مدیریت منابع انسانی به گونه ای دقیق از استراتژی کسب و کار سازمان پیروی کند، حوزهای استراتژیک […]

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی  شمای کلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نمودار ۲-۱ آمده است. ۱-   ترسیم چشم انداز  مرحله اول در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترسیم چشم انداز کلی سازمان است که روشن می کند که سازمان در آینده چه جایگاهی برای خود ترسیم کرده است.  پس از آن باید مأموریت سازمان روشن شود. […]

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) مدیریت استراتژیک منابع انسانی فرآیند پیوند عملکرد منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان به منظور بهبود عملکرد است. جذب و نگه داشتن کارمندان با استعداد و ماهر یکی از مهمترین چالش هایی است که سازمان ها در دنیای تجارت پویا امروز با آن روبرو هستند. هیچ استراتژی ، مهم نیست […]

۷ مرحله برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی

۷ مرحله برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی کیتی ساوایر ،۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ جدول محتوا درک کاملی از اهداف شرکت خود داشته باشید توانایی HR خود را ارزیابی کنید با توجه به اهداف خود ، ظرفیت HR فعلی خود را تجزیه و تحلیل کنید نیازهای منابع انسانی آینده شرکت خود را تخمین بزنید ابزارهای مورد نیاز […]