برچسب: مدیریت

0

مدیران موفقی که رهبر هم هستند چه می کنند؟

در مورد مدیریت و رهبری و اینکه این دو چه تفاوت ها و تشابهاتی باهم دارند چیزهایی میدانم، اما هنوز به تصویر و تعریف دقیق و روشنی در این مورد نرسیده ام. نمیدانم رهبر...

0

مدیریت مرخصی چیست؟

مدیریت مرخصی چیست؟ مدیریت ترک یکی از ساده ترین فعالیتهای مهم اما HR است که اغلب بخش قابل توجهی از زمان تیم HR را مصرف می کند. پرسنل منابع انسانی باید از پیروی از...