برچسب: رهبری

رهبری آموختنی است یا ذاتی؟ 0

رهبری آموختنی است یا ذاتی؟

رهبری آموختنی است یا ذاتی؟ ۰ اگر موضوع رهبری را موضوعی تعیین کننده و سرنوشت ساز تلقی کنیم که انصافا همین گونه هم هست و اگر به وجود مهارت ها و شایستگی های مهمی...

0

مدیران موفقی که رهبر هم هستند چه می کنند؟

در مورد مدیریت و رهبری و اینکه این دو چه تفاوت ها و تشابهاتی باهم دارند چیزهایی میدانم، اما هنوز به تصویر و تعریف دقیق و روشنی در این مورد نرسیده ام. نمیدانم رهبر...