img img img img

برچسب: رهبران

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمند دارند

رهبران چهار دیدگاه در مورد کارمندان دارند:  همه مثل همند . حقیقت یا افسانه ، هدف همه ما در ژرفنای درونمان این است که هفته ای هفت شبانه روز کار کنیم بدانسان که بی هیچ گذشتی همواره در چالش باشیم و پیوسته شاخص اندازه گیری عملکردمان بالاتر رود . ریشه پنهان این پندار ، این […]