img img img img

برچسب: تجربه کارکنان

ارتباط بین تجربه کارمندان در یک سازمان و تجربه مشتریان

بر اساس نتایج تحقیقات، ۸۵ درصد از پاسخ‌دهندگان موافقند که بهبود تجربه کارمندان و افزایش مشارکت آن‌ها منجر به بهبود تجربه مشتری، افزایش رضایت مشتری و افزایش درآمد برای سازمان‌شان می‌شود

چرخه زندگی کارکنان چیست؟ ۱۱ مرحله این چرخه را بشناسید

یادگیری در مورد سفر معمولی یک کارمند با یک شرکت می تواند به شما در درک بهتر نحوه جذب و توسعه استعداد برای یک سازمان کمک کند. یکی از ابزارهایی که ممکن است به شما در انجام این کار کمک کند، مدل چرخه زندگی کارکنان است. درک این مدل می تواند به شما نشان دهد که چگونه کارمندان معمولاً با یک شرکت درگیر می شوند و چالش هایی را که ممکن است با آن مواجه شوند را درک کنند.