۱۲ نوع از انواع فرهنگ سازمانی که باید بدانید

۱۲ نوع فرهنگ سازمانی که باید بدانید

فرهنگ سازمانی، عنصری است که سازمان‌ها را کنار هم نگه می‌دارد و روح حاکم بر سازمان است. شناخت انواع مختلف فرهنگ سازمانی به شما کمک می‌کند تا نحوه شکل‌دهی به این روح و ارزش‌های بنیادین سازمان خود را در طول زمان درک کنید. با درک این موضوع، می‌توانید محیطی را برای کارکنان خود ایجاد کنید که در آن احساس شکوفایی و بهره‌وری داشته باشند. در این مقاله به انواع مختلف فرهنگ سازمانی، ویژگی‌های اصلی آن‌ها و مزایا و معایب آن‌ها می‌پردازیم.