img img img img

دسته: مدیریت دانش

الگوی یکپارچه سازی سرآمدی مدیریت دانش

با نگاهی به پیشینه موضوع، در این بخش، به بررسی برخی از مطالعاتی که در زمینه مورد مطالعه در این پژوهش پرداخته اند، می پردازیم. فرزین و همکاران (۲۰۱۴)، در بررسی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) اجرای راهبرد مدیریت دانش” به بررسی CSFها می پردازند. داده های پژوهش از بخش خدمات ایران و با تمرکز بر […]

مدیریت دانش

مدیریت دانش توسط کوین سی دزوزا و یوکیکا آوازو دراول نوامبر ۲۰۰۳ سیستم های مدیریت منابع انسانی می توانند به ردیابی و توزیع اطلاعات در کل سازمان کمک کنند به همان اندازه که انقلاب صنعتی ماهیت کار را تغییر داده و تأثیرات گسترده ای در نحوه مدیریت منابع انسانی در سازمان ها دارد ، انقلاب دانش […]

مدیریت دانش چیست؟

KM چیست؟ مدیریت دانش توضیح داده شده است ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ مایکل E. D. کوونیگ تعریف کلاسیک تک خطی از مدیریت دانش توسط تام داونپورت در اوایل عرضه شد (Davenport، ۱۹۹۴): “مدیریت دانش فرآیند گرفتن ، توزیع و استفاده موثر از دانش است.” احتمالاً هیچ تعریف تک خطی بهتر یا موجزتر نیست. از آن زمان […]

مدیریت دانش:

مدیریت دانش: کلیات مدیریت دانش arangit مهر ۲۹, ۱۳۹۸ ۶:۱۶ ب.ظ امتیاز۵/۵ تعریف مدیریت دانش تحول در رشد دانش، باعث ایجاد نگرش جدیدی در مدیریت کسب‌وکار، با نام «مدیریت دانش» شده است. مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی (Knowledge Management)، به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی‌است ؛ به گونه‌ای […]

چه مواردی را میتوان بعنوان دانش نوشت؟۲

چه مواردی را میتوان بعنوان دانش نوشت؟ مورد نویسی شرکت در یک سخنرانی مهم کاربردی یا دعوت از مدیران با تجربه، بازنشسته و قدیمی برای سخنرانی و مستندسازی مهمترین بخشها و پیام سخنرانی مستندسازی مطالب آموخته شده در یک مأموریت آموزشی انجام تحقیق و پژوهش های کاربردی در حوزه های مربوط به سازمان و مستندسازی […]

چه مواردی را در مدیریت دانش میتوان ثبت کرد

تجربیات عملی ازپیاده سازی یک روش یا شیوه جدید و نتایج حاصل از یک تغییر یا نوآوری در فرایندهای کاری بیان موفقیتهای سازمانی بیان شکستها و درسی که از آن آموختیم مستندسازی موارد تجربی و کاربردی که در کتابها، مقالات و اینترنت یافت نمیشود مستندسازی تغییرات، تصمیمات مهم مدیران و دانشی که این تصمیم ها […]