img img img img

دسته: شرح شغل

موارد اصلی شرح شغل

شرح شغل چیست؟ توضیحات شغلی سندی است که به منظور ارائه متقاضیان شغل به شرح کلی وظایف و مسئولیتهای نقشی که در آن اعمال می شود ، می باشد. این توضیحات معمولاً توسط فردی در سازمان که مسئولیت نظارت بر فرایند انتخاب نقش را دارد ، ترسیم می شود ، غالباً با کمک بخش HR […]

۴ مزایای توصیفات شغلی مؤثر

۴ مزایای توصیفات شغلی مؤثر توسط کریس Ceplenski 5 نوامبر ۲۰۱۳ نوشتن توضیحات شغلی ممکن است کار سنگین به نظر برسد ، اما اگر به خوبی انجام شود ، می تواند مزایای بسیاری برای سازمان شما به همراه داشته باشد. متأسفانه ، همه مدیران و شرکت های استخدام کننده برای توصیف شغلی که به خوبی […]

شبکه اُنت

فصـــل پنجم ۱- شبکه اُنت چیست؟ الگوی محتوایی اُنت را با رسم شکل به طور کامل توضیح دهید.(خیلی مهم)(شکل ۵-۱)(ص ۱۳۲) شبکه انت یک نظام جدید و جامع برای تجزیه و تحلیل شغل ارائه داده است که هدف از آن ارائه زبانی مشترک برای توصیف تمامی سازمانها است. الگوی انت از شش طبقه اصلی تشکیل […]