img img img img

دسته: داستان منابع انسانی

سازمان شما در مقابله با شیوع ۱۹ – COVID چه کاری انجام می دهد ؟

سازمان شما در مقابله با شیوع ۱۹ – COVID چه کاری انجام می دهد ؟ توضیح: در شرایط کنونی که جهان به صورت چندین ماه متوالی با بحرانی به نام ویروس کرونا روبرو است، نقش واحد منابع انسانی در جهت مدیریت بحران بویژه از جنبه های مختلف چون حفاظت از سرمایه انسانی در برابر ویروس […]

چطور یک کارمند را اخراج کنیم

چطور یک کارمند را اخراج کنیم : شرح مختصر: بخشی از نیروی انسانی سازمان های مختلف را در هر سال بنا به دلایلی مانند: اخراج، استعفا، بازنشستگی، مرگ، پیدا کردن موقعیت شغلی بهتر و … ترک می کنند. در این مطلب به فرآیند اخراج پرداخته می شود. وقتی مدیر تصمیم به اخراج نیروی انسانی خود […]