دسته: رفتار محل کار

8 گام ضروری برای ایجاد روابط در محل کار 0

ایجاد روابط در محل کار (هشت گام ضروری)

۸ گام ضروری برای ایجاد روابط در محل کار

روابط مثبت در محل کار بخشی جدایی ناپذیر از حرفه شما است و می تواند به میزان قابل توجهی رضایت شما را در محل کار افزایش دهد. ایجاد روابط با همکارانتان ممکن است کمی زمان و تلاش نیاز داشته باشد، اما می تواند بهره وری کل تیم شما را افزایش دهد و محل کار را برای همه سرگرم کننده کند. راه های زیادی برای رسیدن به آن وجود دارد، از جمله درک نیازهای عاطفی همکارانتان. در این مقاله، ما هشت مرحله برای ایجاد روابط در محل کار را فهرست می کنیم، بررسی می کنیم که چرا مهم است که همکاران خود را به خوبی بشناسید و عناصر ضروری هر رابطه کاری سالم را توضیح دهیم.

صمیمیت در محل کار (مزایا و معایب) 0

صمیمیت در محل کار (مزایا و معایب)

آیا دوستی و صمیمیت را در محل کار توصیه می کنید؟ چقدر با کارکنانم دوست باشم و چقدر اجازه دهم تا محیط کار دوستانه و صمیمی باشد؟ آیا باید از ارتباطات دوستانه بین همکاران...

0

تفویض اختیار چه مبانی و اصولی دارد؟

به عنوان یک مدیر مایلم فرصت هایی برای فکر کردن، برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک داشته باشم، اما درگیر شدن در امور جزئی و پرحجم روزمره مرا از این کارها باز می دارد....

0

چگونه بهترین کارفرمایان، تعصب را در تیم خود قطع می کنند

چگونه بهترین کارفرمایان تعصب را در تیم خود قطع می کنند شرکت ها هر ساله میلیون ها دلار برای آموزش آنتی بیوتیک هزینه می کنند. هدف ایجاد نیروی کار است که فراگیرتر است و...

0

چگونه می توان تأثیر خود را در محل کار افزایش داد

چگونه می توان تأثیر خود را در محل کار افزایش داد برای اینکه در سازمانها امروز موثر باشید ، باید بتوانید روی مردم تأثیر بگذارید. عنوان شما به تنهایی همیشه کافی نیست تا دیگران...