img img img img

نقشه راه تحول منابع انسانی یا منابع انسانی چیست؟

نقشه راه تحول منابع انسانی یا منابع انسانی چیست؟

نقشه راه تحول منابع انسانی یا منابع انسانی چیست؟

نقشه راهبردی تحول HR یک راه حل گام به گام است تا بتواند با انجام مجموعه ای از اقدامات ، اجرای برخی فعالیت ها و دستیابی به برخی از نتایج ، به شیوه ای متوالی برنامه ریزی شده ، شرکت شما را از نقطه عزیمت به نقطه رسیدن برساند.

تحول منابع انسانی ، همانطور که کلمه “تحول” دلالت دارد ، چیزی بیش از صرف کمک به باند برای رفع یک فرآیند یا یک مسئله سیستم نیست.

یک تحول HR واقعی باید بر اساس ملاحظات مدل استراتژیک و عملیاتی باشد. علاوه بر این ، در محیط پویای امروز – جایی که پیشرفت های فناوری باعث تغییر مدل کسب و کار می شود ، کارکنان خواستار افزایش هر چه بیشتر درگیر شدن هستند و سرعت تغییر سرعت می یابد – ضروری است که عملکرد HR با استفاده از سوابق اطلاعات تماس با کارمندان به یک نگرش کامل تبدیل شود ، کارمند محور ، خدمات مدیریت ارتباط

جنبه های مختلف HR:


منابع انسانی چندین نقش مهم دارد:

 • فعال کننده کسب و کار
 • مدیر مردم
 • ارائه دهنده مزایا
 • مدیر حقوق و دستمزد
 • دفتر سازگاری


مناطق عملکردی منابع انسانی که جزئی از نقشه راه تحول منابع انسانی هستند شامل موارد زیر است:

 • استراتژی HR و برنامه ریزی
 • استراتژی و برنامه ریزی نیروی کار
 • پاداش و پاداش
 • مزایای کارمندان
 • توسعه استعداد
 • مدیریت اجرایی
 • حقوق و دستمزد
 • استخدام و استخدام
 • یادگیری و توسعه


نقشه راه تحول HR یک قطب نما است تا با انجام مجموعه ای از اقدامات ، فعالیت ها و دستیابی به برخی از نتایج ، در یک توالی برنامه ریزی شده و مرحله ای ، شرکت شما را از نقطه عزیمت به نقطه ورود برساند.


درایورهای HR HR:


چندین عامل داخلی و رویدادهای خارجی وجود دارد که تبدیل HR به یک ضرورت استراتژیک تبدیل می شود. محرک های بیرونی معمولی برای تحول HR تمایل به جنگ برای استعداد ، موج جدیدی از مقررات ، افزایش انتظارات کارمندان ، پیشرفت های فناوری و تغییر مدل ها و استراتژی های تجاری است. علاوه بر این ، درایورهای داخلی برای تحول منابع انسانی می توانند عواملی از قبیل تجربه ضعیف در کارمندان ، نداشتن مشخصات جامع یک کارمند ، کاغذهای دست و پا گیر و عدم توانایی استفاده از آنالیزها برای هدایت تصمیمات منابع انسانی باشند.

نیاز به تحول:


قبل از اینکه بتوانید یک نقشه راهبردی مناسب برای تحول HR بسازید ، ضروری است که CHRO (رئیس منابع انسانی و مسئولان) و هموطنانش در مجموعه C نیاز و تحقق HR را درک و تصدیق کنند. برای مدیریت عالی مهم است که پیشرفتهای عملیاتی و فرایند در حال انجام را از نیاز اساسی به تجدید نظر در منابع انسانی و تبدیل آن به عصر دیجیتال متمایز کند. به عنوان مثال ، پیشرفت های مداوم ، مانند کایزن ، تکامل معمولی عملکرد HR است. با این حال ، تصویرسازی مجدد از مدل عامل ، مهندسی مجدد فرآیندهای اصلی و اصلی ترین معماری مجدد سیستم ها در هنگام تحقق نقشه راه تحول HR انجام می شود. نقشه راه باید جزئی جدایی ناپذیر از چارچوب کلی تحول منابع انسانی باشد.

روند تحول HR:


با درک این مسئله که تحول HR ضروری است ، مرحله بعدی ایجاد یک تیم اصلی و تأمین بودجه تلاش های اولیه برای ایجاد پرونده کسب و کار تبدیل انسانی و نقشه راه تحول است. در این مرحله ، لازم است متفکران استراتژیک و کارشناسان عملیاتی که می توانند تصور کنند “بعدی” چیست. برنامه تغییر هنوز در مرحله مفهوم سازی است ، نه یک مرحله اجرا.

یک رویکرد برای ایجاد نقشه راه تحول HR:


اهداف ، اهداف و نتایج مطلوب را کامپایل کنید:
بر اساس محورهای استراتژیک و ضروری داخلی ، اهداف اصلی ، اهداف و نتایج مطلوب را مستندسازی کنید. دانستن این اهداف سطح بالا به چارچوب نقشه راه تحول theHR کمک می کند.

قابل تحویل معمولی:

 • عوامل داخلی
 • درایورهای خارجی
 • تجزیه و تحلیل SWOT
 • BHAGs (اهداف بزرگ ، مودار ، مبهم)


وضعیت فعلی را مستند کنید:


مستندسازی وضعیت کنونی عملکرد HR تلاشی چند بعدی خواهد بود. نکته مهمی که باید در اینجا بفهمید این است که به چه عمق نیاز دارید؟ اگر این اجماع وجود داشته باشد مبنی بر اینکه تحول مربوط به بهبود عملکرد مرحله ای نیست بلکه یک جهش است ، ممکن است وضعیت فعلی یک عامل مادی نباشد. در چنین حالتی ، می توان با حکایات و مصاحبه ها خلاصه شد تا وضعیت فعلی را خلاصه کنیم.

از طرف دیگر ، اگر هدف از این کار تکرار تاریخ و درک جزئیات و عمق وضعیت فعلی با ارزش نباشد ، ممکن است مستندسازی فرآیندهای حالت فعلی ، ناکارآمدیها و تنگناها باشد. این تمرین اگرچه ارزشمند است ، اما همچنین زمان بر و پرهزینه نیز خواهد بود.

قابل تحویل معمولی:

 • تجزیه و تحلیل روند فعلی
 • وضعیت فعلی تحلیل فناوری
 • وضعیت فعلی تجزیه و تحلیل افراد – شایستگی ها ، ظرفیت ها و غیره.
 • وضعیت فعلی قانونی ، انطباق و تحلیل ریسک


دولت آینده را پیش بینی کنید:


پیش بینی وضعیت آینده گامی اساسی در تعیین راهی برای نشان دادن آینده است. روند دولت آینده نباید توسط سیستم های فعلی ، فرآیندها و افراد وارد شود. این باید یک تصویر آسمان آبی از یک حالت ایده آل باشد. (البته این مورد بعداً در مورد تجزیه و تحلیل هزینه و سود و واقعیت های تحقق سنجیده می شود.)

قابل تحویل معمولی:

 • چشم انداز وضعیت آینده
 • سناریو آنالیز و Wargaming
 • چشم انداز فناوری و رویکرد اجرای فناوری در آینده. (یک مقاله SHRM این موضوع را به خوبی پوشش می دهد.)


انجام تحلیل شکاف:


حالت هدف ایده آل ، نقطه ورود شما را مشخص می کند و جریان فعلی نقطه عزیمت شماست. تجزیه و تحلیل شکاف نشان می دهد که قبل از رسیدن به وضعیت دلخواه خود ، چه مقدار از شادی لازم برای عبور از آن نیاز دارید.

قابل تحویل معمولی:

 • تجزیه و تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و وضعیت آینده
 • موفقیتهای سریع


ارزیابی رویکردهای جایگزین:


درک اینکه روشهای بدیل دیگری برای تحول وجود دارد و ارزیابی گزینه ها به طرز مخالفانه ، یک گام مهم در تهیه نقشه راه تحول HR است. علاوه بر بحث در مورد این طرح ، یک رام سطح بالا (مرتبه خشن از میزان) برآورد هزینه ، تلاش و پیچیدگی ارزشمند خواهد بود. به همین ترتیب ، یک لیست سطح بالا از جریانهای سود بالقوه – کیفی و کمی تعادل هزینه ها را فراهم می کند.

قابل تحویل معمولی:

 • گزینه های استراتژیک و تجزیه و تحلیل
 • راه حل ها و تجزیه و تحلیل
 • تخمین هزینه ROM
 • جریانهای سود سطح بالا در هر گزینه


یک مدل عملیاتی هدف ، نقشه ای از عملکردهای دولت آینده ، فرایندها ، مردم و اطلاعات به عنوان اهرمی برای تحقق وضعیت تجاری جدید است.


مسیر پیشنهادی را انتخاب کنید:


توصیه تیم پروژه باید براساس چندین ملاحظات – هزینه ، تلاش ، پیچیدگی و نتیجه باشد. مسیر پیشنهادی باید از یک مدل عملیاتی هدف تشکیل شود. یک مدل عملیاتی هدف ، نقشه ای از عملکردهای دولت آینده ، فرایندها ، مردم و اطلاعات به عنوان اهرمی برای تحقق وضعیت تجاری جدید است. بخش اعظم اینها بر اساس برآوردهای سطح بالا و چندین فرض استوار است ، اما این چیزی است که معمولاً در زندگی واقعی اتفاق می افتد – تصمیم گیری با ابهام بسیار.

قابل تحویل معمولی:

 • مقایسه و توصیه گزینه ها
 • تجزیه و تحلیل مسیر توصیه شده – خطرات ، پاداشها و چارچوب تحقق


تهیه نقشه راه تحول:


نقشه راه تحول تفصیلی به طور معمول شامل فعالیت های سه ماهه در هر سه ماهه ، نتایج و نقاط عطف برای ۲۴ ماه اول و سپس برای سال های بعدی مجموعه ای مرحله ای از موارد نقشه راه خواهد بود. به طور معمول ، نقشه راه تحول شامل جریانها و مراحل کاری سطح بالا خواهد بود به طوری که تحویل افزایشی امکان پذیر است.

قابل تحویل معمولی:

نقشه راه تحول با تحویل های مرحله ای و پی در پی
جریانها و ساختار سطح بالا
در مورد پرونده تجارت چیست؟
یک مورد تجاری – هم از نظر کیفی و هم کمی – ممکن است برای سه مرحله ضروری باشد. مرحله یک می تواند در بودجه اولیه برای ارزیابی ارزش و دوام یک تحول باشد. مرحله دوم پرونده در حین توصیه از رویکرد تغییر است. مرحله کار ۳ می تواند در سطح کار باشد.

بعدش چیه؟


البته نقشه راه تحول یک تحویل استراتژیک است. به زودی کار واقعی در پروژه های مختلف و جریان کار آغاز می شود. این خارج از محدوده این مقاله است ، اما ما اجرای جداگانه را بررسی خواهیم کرد. یا برای خدمات مشاوره ای سریع و کم هزینه با ما تماس بگیرید تا یک استراتژی تحول قانع کننده و نقشه راه برای شرکت خود تهیه کنید

What is a Human Resources or HR Transformation Roadmap?

دیدگاهتان را بنویسید