مراحل برنامه ریزی منابع انسانی (توضیح داده شده با نمودار)!

مراحل برنامه ریزی منابع انسانی (توضیح داده شده با نمودار)!

برنامه ریزی منابع انسانی روندی است که از طریق آن نامزد مناسب برای شغل مناسب تأمین می شود. برای انجام هر فرآیند ، مهمترین وظیفه اساسی توسعه هدف سازمانی است که از طریق انجام فرایند مذکور محقق می شود.

شش مرحله در برنامه ریزی منابع انسانی در شکل ۵٫۳ ارائه شده است.

مراحل برنامه ریزی منابع انسانی

۱٫ تجزیه و تحلیل اهداف سازمانی :

هدفی که در آینده در زمینه های مختلفی از جمله تولید ، بازاریابی ، مالی ، گسترش و فروش قابل دستیابی است ، ایده هایی را در مورد کارهایی که باید در سازمان انجام شود ، به دست می دهد.

۲٫ موجودی منابع انسانی موجود :

از سیستم به روز شده اطلاعات ذخیره سازی منابع انسانی می توان تعداد فعلی کارمندان ، ظرفیت ، عملکرد و پتانسیل آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. برای پر کردن نیازهای شغلی مختلف ، می توان منابع داخلی (یعنی کارمندان درون سازمان) و منابع خارجی (یعنی نامزدهای آژانسهای مختلف محل کار) را تخمین زد.

آگهی ها:

۳٫ پیش بینی تقاضا و تامین منابع انسانی :

منابع انسانی مورد نیاز در موقعیتهای مختلف با توجه به مشخصات شغلی خود تخمین زده می شود. منابع داخلی و خارجی موجود برای تحقق آن الزامات نیز اندازه گیری می شود. باید مطابق توضیحات شغلی و مشخصات شغلی یک اثر خاص مطابقت داشته باشد و مشخصات شخص باید متناسب با آن باشد.

۴- تخمین شکاف نیروی انسانی :

مقایسه تقاضای منابع انسانی و عرضه منابع انسانی مازاد یا کسری منابع انسانی را تأمین می کند. کسری تعداد افراد شاغل را نشان می دهد ، در حالی که مازاد بیانگر خاتمه است. استفاده گسترده از برنامه های آموزشی و توسعه مناسب می تواند برای ارتقاء مهارت های کارمندان انجام شود.

آگهی ها:

۵- تدوین برنامه اقدام به منابع انسانی :

برنامه منابع انسانی بستگی به این دارد که آیا کسری یا مازاد در سازمان وجود دارد یا خیر. بر این اساس ، این طرح ممکن است یا در مورد استخدام جدید ، آموزش ، انتقال بین بخشی در صورت کسری فسخ ، یا برنامه های بازنشستگی داوطلبانه و بازآفرینی در صورت مازاد نهایی شود.

۶٫ نظارت ، کنترل و بازخورد :

این امر عمدتاً شامل اجرای برنامه اقدام نیروی انسانی است. منابع انسانی طبق الزامات تخصیص یافته و موجودی ها در طی یک دوره به روز می شوند. این طرح برای شناسایی نواقص و رفع آن به طور دقیق مورد نظارت قرار می گیرد. مقایسه بین برنامه نیروی انسانی و اجرای واقعی آن برای اطمینان از اقدام مناسب و در دسترس بودن تعداد مورد نیاز کارمندان برای مشاغل مختلف انجام می شود

Web
Analytics Made Easy - StatCounter

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *