جذب

چرخه مدیریت منابع انسانی:

الف) نظام جذب و استخدام کارکنان.

ب) نظام آموزش و پرورش کارکنان. 

ج) نظام نگه داري و بهداشت کارکنان.

د) نظام کاربرد( بکارگيري) کارکنان در سازمان.

  • الف) نظام جذب و استخدام کارکنان:(نيرويابي[9]):
  • •         نيرويابی عبارت از فرایند تحقیق و شناخت نیروهای مستعد و تشویق آنان جهت استخدام در سازمان می‌باشد.
  • •     در سازمان‌های رسانه‌ای باید نیروهایی یافته شوند که با رسمیت پایین، تمرکز کم، ارتباطات سازمانی زیاد، عدم استانداردسازی، تخصص‌گرایی پایین و تحولات بسیار توان هماهنگی داشته باشند.
  • •         اطلاع از ميزان، نوع و سطح پست‌های خالی قبل از هر گونه اقدام برای نيرويابی ضروری می‌باشد.
  •  گاهی با تجديدنظر در مشاغل و يا استفاده از اضافه‌کاری و واگذاری کارها به منابع خارج از سازمان، نياز به نيرويابی منتفی می‌گردد
  •       جذب انجام يک سلسله عملياتی است که پس از يافتن نيروهای انسانی مورد نياز سازمان، نظر آنان را به سازمان و استخدام درآن جلب می‌کند.
  • * گزینش مرحله‌ای است برای تشخيص و مقايسه شرايط متقاضيان شغلی با شرايط احراز مشاغل به منظور انتخاب بهترين نامزد ممکن برای تصدی شغل مربوطه.

ب) نظام آموزش و پرورش مديريت منابع انساني:

         آموزش[10] یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی است . پس از نظام جذب ، نظام بهسازی[11] و به کارگیری مناسب منابع انسانی قرار دارد . در حقیقت آموزش از مهمترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار  می رود باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند آموزش و بهسازی باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت بالاترو توانایی و مهارت بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محول شده و در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی با کار آیی و ثمربخشی بهتر و بیشتر است.

پیگور و مایر[12] در زمینه نقش آموزش می گویند :

         آموزش خوب ، نارضایتی شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیاد کاهش داده و کارکنان را یاری می دهد که با تمام ظرفیت خود کار کنند . یک چنین هدف های مهمی تحقق نمی یابند مگر آنکه تمام سلسله مراتب سازمان (از مدیر اجرایی تا کارکنان ) به اهمیت آموزشی اگاه باشند .

فواید و مزایای آموزش نیروی انسانی :

          به طور کلی از مطالعه منابع در دسترس می توان فواید و مزایای آموزش کارکنان را به شرح ذیل بیان داشت که در برگیرنده فواید سازمانی ، اجتماعی و فردی کارکنان می باشد.

1- ایجاد هماهنگی در نحوه انجام کارها و جلو گیری از تداخل وظایف و مسئولیت ها و دوباره کاری ها در سازمان .

2- شکوفا کردن استعدادهای نهفته کارکنان و تقویت روحیه و ایجاد ثبات در سازمان .

3- ایجاد رضایت شغلی و کاهش میزان تمرد و کشمکش و غیبت و سایر رفتارهای ناهنجار و تقلیل سطح هزینه ها و حوادث .

4- ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی ، اجتماعی ، انفرادی ، خصوصی .

 5- کمک به افزایش کارآیی فردی و اثربخشی سازمانی .

ج) نظام نگهداری منابع انسانی:

         نظام نگهداري منابع انساني باعث مي‌شود در دراز مدت گردش نيروي انساني کاهش و بهره‌وري سازمان افزایش یابد. چه بسا در سازماني با بهترين شيوه‌هاي استخدامي شايسته‌ترين افراد برگزيده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌هاي مختلف ارزيابي و آموزش (نظام بهسازي) موجبات افزايش بينش، مهارت و دانش اين کارکنان فراهم شده باشد. اما چنان‌چه در طول خدمت از آنان به نحو مطلوب نگهداري نشود يا در سازمان‌هاي ديگر جاذبه‌هاي بيشتر و بهتري فراهم باشد، باعث مي‌گردد آن افراد به‌ويژه افراد خبره به راحتي سازمان مزبور را ترک کنند و جذب آن سازمان‌ها شوند و در نتيجه زحمات، تلاش‌ها و هزينه‌هاي مربوط به استخدام، تربيت و تجهيز نيروي انساني و سرمايه‌گذاري روي افراد به هدر مي‌رود. (کاظمي، 1372، 166).

نظام نگهداري منابع انساني داراي چهار مولفه ميباشد:

1-    ايمني[14]

2-    بهداشت[15]

3-    مزايا[16]

4-    -خدمات[17]

  توجه به عوامل یاد شده در واقع استقرار يک نظام مناسب نگهداري منابع انساني مي تواند سلامت اداري کارکنان را در سازمان حفظ و در گام بعدي ارتقا دهد. لذا ضروري است مديران منابع انساني و همچنين مديران ارشد سازمان به اين نکته توجه خاص داشته و در راه استقرار نظام نگهداري کارکنان با توجه به عوامل چهارگانه گفته شده، تلاش کنند تا در کنار سلامت اداري، ماندگاري کارکنان نيز افزايش يابد.( حسن بیك‌محمدلو/كارشناس برنامه‌ريزي راهبردي شرکت پرسی ایران گاز).

د) نظام کاربرد(بکارگيري) مديريت منابع انساني:

  اهمیت و ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمانها:

        سازمانهای امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونیهای ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و… زیر فشارهای زیادی قرار دارند. پس از سالهای زیادی تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمانها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه‌های مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند، باشند. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسانهایی بافرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه‌ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از تواناییهای بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود.

  منبع:     http://www.modiredolati.blogfa.com/post/1