img img img img

برچسب: استراتژی جامع منابع انسانی

استراتژی و گام های رسیدن به آن

استراتژی و گام‌های رسیدن به آن مقدمه امروزه اهمیت منابع انسانی در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. این منبع ارزشمند در عین حال که میتواند موفقیت یک شرکت را سبب شود، در خارج شدن شرکت از میدان رقابت نیز نقش قلیل توجهی دارد؛ نقشی چنان پررنگ که در صورت عدم توجه به آن پیامدهای […]

استراتژی و گام های رسیدن به آن

استراتژی و گام‌های رسیدن به آن مقدمه امروزه اهمیت منابع انسانی در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. این منبع ارزشمند در عین حال که میتواند موفقیت یک شرکت را سبب شود، در خارج شدن شرکت از میدان رقابت نیز نقش قلیل توجهی دارد؛ نقشی چنان پررنگ که در صورت عدم توجه به آن پیامدهای […]

استراتژی جامع منابع انسانی

پایگاه دانش MBAپایگاه دانش MBA > مدیریت منابع انسانی >استراتژی جامع منابع انسانی استراتژی جامع منابع انسانی مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در ارتقاء عملکرد کارمندان در سازمان دارد . سیاست های کارآمد مدیریت منابع انسانی در سازمان برای افزایش سطح عملکرد به حداکثر آن طراحی شده است . مدیریت منابع انسانی (HRM) فرایند پیوند عملکردهای منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان به منظور بهبود عملکرد است . ممکن است […]