img img img img

برچسب: کرونا

سازمان شما در مقابله با شیوع ۱۹ – COVID چه کاری انجام می دهد ؟

سازمان شما در مقابله با شیوع ۱۹ – COVID چه کاری انجام می دهد ؟ توضیح: در شرایط کنونی که جهان به صورت چندین ماه متوالی با بحرانی به نام ویروس کرونا روبرو است، نقش واحد منابع انسانی در جهت مدیریت بحران بویژه از جنبه های مختلف چون حفاظت از سرمایه انسانی در برابر ویروس […]